Gå til hovedindhold

Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme

Røgskærm i bygning

Mange bygninger har indbygget ovenlys eller lemme i taget, så røg og varme kan komme ud ved en brand. Derved reduceres skadernes omfang, og muligheden for redningsindsats forbedres. Det har dog vist sig, at mange foranstaltninger ikke virker efter hensigten på grund af mangelfuld projektering, dimensionering, udførelse, kontrol og løbende vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås dels typiske fejl og årsager, dels forebyggelse af åbningssvigt ved brug af naturlig (termisk) brandventilation. Billedet viser en bygning med røgskærm, som aktiveres af brandventilationsanlægget, og ruller ned ved røgudvikling (røgdetektorstyring).

Indledning

Ved såvel naturlig (termisk) som mekanisk brandventilering af en bygning ledes varme røggasser ud af et brændende rum med henblik på at opnå ét eller flere af følgende formål:

  • at begrænse varmepåvirkning af bærende konstruktioner,
  • at forbedre sigtbarheden, så personer i bygningen kan komme ud,
  • at øge beredskabets mulighed for rednings- og slukningsindsats.

Ved naturlig brandventilation anvendes ovenlys [1] eller lemme i taget eller facaden – eventuelt kombineret med røgskærme, som kan lede røg og varme til det fri ved naturlig opdrift (figur 1). Der skal sikres tilstrækkelig erstatningsluft, fx ved brug af automatisk virkende døre/porte. Der kan også anvendes udsugningsventilatorer, dvs. mekanisk brandventilation [2] og røgudluftning, som ikke omtales her.

Termisk brandventilation

Figur 1. Principskitse af termisk brandventilation med røggardin (røgskærm) og ovenlys.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.