Gå til hovedindhold

Begroninger – alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer

Begroninger på tegltag

Udvendige bygningsoverflader beliggende i områder med lokalt fugtigt klima er ofte begroet med alger, lav eller mos. Begroningerne forekommer især på tagsten, facader og sokler. Væksterne kan både være skæmmende og bevirke, at udendørs terrasser og gangarealer bliver glatte og farlige at færdes på. Nyere undersøgelser viser dog, at begroningerne ikke påvirker holdbarheden af fx murværk og tegltagsten. I dette erfaringsblad beskrives sammenhængen mellem begroninger og skader, samt hvordan begroningerne kan fjernes og reduceres, fx gennem udformning af hensigtsmæssige konstruktioner og jævnlig vedligehold.

ID
(49) 04 05 28
Erstatter

Indledning

Alger, lav og mos trives på fugtige flader. Vand er den afgørende faktor for begroningernes vækst og formering, mens eksponering og solpåvirkning afgør hvilke organismer, der etablerer sig (lav trives bedst i sol og alger i skygge). Teknologisk Institut anbefaler [5] at:

  • acceptere en vis begroning på bygningsdele,
  • forebygge uønsket begroning,
  • undgå afrensning.

Inden en eventuel afrensning foretages, kan det anbefales, at klarlægge og – om muligt – fjerne årsagerne til begroninger på den aktuelle konstruktion. I hvert tilfælde skal checkes, om begroningerne er indikatorer på konstruktive problemer. I det følgende gennemgås

  • Begroningers betydning for materialers holdbarhed
  • Konstruktiv forebyggelse
  • Forebyggende vedligehold
  • Afrensning af tage og facader.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.