Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Algevækst på bygningsdele

Algevækst på bygningsdele

Problem: I skyggefulde og fugtige områder ses ofte grønlige, slimede belægninger af alger. Algevækst kan give problemer på alle udvendige overflader. Ikke alene på bygningers tagflader, facader, sokler, vinduer og døre, men også på skilte, autoværn, læskure o.l. ses de kraftige, grønne belægninger, der ikke blot skæmmer, men ofte tillige nedbryder bygningsmaterialerne. Endvidere kan terrasser og fortove, udført af sten- eller træmaterialer blive glatte og meget farlige at færdes på. Indendøre ses alger i f.eks. kældre eller vådrum, hvis der samtidigt er fugtighed og en vis mængde dagslys til stede. Algevækst kan også blive et problem i svømmebassiner og i såvel naturlige som kunstige søer, hvor et højt indhold af næringssalte kan medføre algeblomst, dvs. at algerne opformeres så kraftigt, at vandet bliver en grødet masse. Under visse forhold kan der endda dannes giftige alger. Algevækst holder på fugtigheden, hvilket kan medføre risiko for frostsprængninger eller dannelse af råd og svamp.

Forfatter

Jørgen Bech-Andersen
Mikrobiolog
Hussvamp Laboratoriet ApS

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
220 kr.