Aluminiumfolier i fugtige rum

Erfaringsblad
(39) 93 11 03 (annulleret)
Udgave
2

Indhold

  • Problem
  • Forslag til løsning
  • Forklaring

Problem

I svømmebade ses ofte, at dampspærrer med ubeskyttet aluminiumfolie er nedbrudte. Nedbrydningen fremtræder i milde tilfælde som en hvid, mere eller mindre lokalt fordelt belægning. I alvorlige tilfælde er aluminiumbelægningerne helt væk, og det brune underlagspapir er skørt og sprængt.

Der forekommer også undertiden de samme nedbrydningsskader i boliger og staldbygninger.

Nedbrydningen af aluminiumfolierne medfører naturligvis bortfald af den damp- og luftbremsende funktion med deraf følgende ulemper og skader.

Figur 1. Eksempel på stærkt nedbrudt aluminiumfolie, hvor aluminiumbelægningen er delvis væk og det brune underlagspapir er skørt og sprængt.

Problem

I svømmebade ses ofte, at dampspærrer med ubeskyttet aluminiumfolie er nedbrudte. Nedbrydningen fremtræder i milde tilfælde som en hvid, mere eller mindre lokalt fordelt belægning. I alvorlige tilfælde er aluminiumbelægningerne helt væk, og det brune underlagspapir er skørt og sprængt.

Der forekommer også undertiden de samme nedbrydningsskader i boliger og staldbygninger.

Nedbrydningen af aluminiumfolierne medfører naturligvis bortfald af den damp- og luftbremsende funktion med deraf følgende ulemper og skader.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Aluminiumfolier i fugtige rum - side 1 Aluminiumfolier i fugtige rum - side 2