Aluminiumfolier i fugtige rum

Erfaringsblad
(39) 93 11 03 (annulleret)
Udgave
2

Problem: I svømmebade ses ofte, at dampspærrer med ubeskyttet aluminiumfolie er nedbrudte. Nedbrydningen fremtræder i milde tilfælde som en hvid, mere eller mindre lokalt fordelt belægning. I alvorlige tilfælde er aluminiumbelægningerne helt væk, og det brune underlagspapir er skørt og sprængt. Der forekommer også undertiden de samme nedbrydningsskader i boliger og staldbygninger. Nedbrydningen af aluminiumfolierne medfører naturligvis bortfald af den damp- og luftbremsende funktion med deraf følgende ulemper og skader.

Erfaringsbladets sider

Aluminiumfolier i fugtige rum - side 1 Aluminiumfolier i fugtige rum - side 2