Aluminiumfolier i fugtige rum

Erfaringsblad
(39) 82 01 15 (annulleret)

Problem: I svømmebade ses ofte, at dampspærrere med ubeskyttet aluminiumsfolie er nedbrudte. Nedbrydningen fremtræder i milde tilfælde som en hvid, mere eller mindre lokal fordelt belægning. I alvorlige tilfælde er alminiumsbelægningerne helt væk, og det brune underlagspapir er skørt og sprængt. Der findes enkelte eksempler på de samme nedbrydningsskader i boliger og staldbygninger. Nedbrydningen af aluminiumfolierne medfører naturligvis bortfald af den damp- og luftbremsende funktion med deraf følgende ulemper og skader.