Afløbsanlæg med nedsivning – etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg

Erfaringsblad
(50) 03 10 31
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Forundersøgelser
  • Afstandskrav
  • Grundvand
  • Jordbund
 • Udformning af anlægsdele
  • Tilløbssystem
  • Bundfældningstank
  • Fordelerbrønd
  • Nedsivningsdelen
  • Sivedræn
  • Trykanlæg
  • Sivegrøften
  • Hævet nedsivningsanlæg
  • Drift og vedligeholdelse
 • Yderligere oplysninger:

Spildevand fra ejendomme i det åbne land, sommerhuse og andre ikke-kloakerede områder afledes bedst og billigst ved nedsivning i jorden. For at sikre en både hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig afledning er der nye krav til udformning af sådanne nedsivningsanlæg. Dette erfaringsblad gennemgår såvel nedsivningsanlæggets korrekte placering i forhold til omgivelserne som krav til forundersøgelser samt etablering, drift og vedligehold af anlæggets enkeltdele, fx bundfældningstank, fordelerbrønd og sivedræn. Erfaringsbladet supplerer "Spildevandsrensning i det åbne land" [1], som gennemgår, hvor det er muligt at etablere pileanlæg, samletanke, biologiske sandfiltre, rodzoneanlæg, minirenseanlæg og tryksatte systemer.

Indledning

Ved spildevandsafledning i det åbne land og ikke-kloakerede områder er der mulighed for nedsivning af spildevandet i jorden. Nedsivningen skal foregå via en godkendt bundfældningstank og udledning gennem fordeler- eller pumpebrønd til sivedræn (figur 1). Et korrekt etableret nedsivningsanlæg opfylder kravene i spildevandsbekendtgørelsens renseklasse "SOP" (figur 2). I det følgende beskrives myndighedskrav og udformningsprincipper for nedsivningsanlæg, for at disse kan godkendes af kommunen, herunder:

 • Forundersøgelser (afstandskrav, grundvand og jordbund)
 • Udformning af anlægsdele
 • Vedligehold af nedsivningsanlæg.

BEMÆRK: Nedsivningsanlæg skal godkendes af kommunen og må kun udføres af autoriserede kloakmestre.

Bestanddele i nye anlæg

Figur 1. Bestanddele i nye anlæg. Alt spildevand skal ledes gennem bundfældningstank og fordelerbrønd til sivedræn.

De fire renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen

Figur 2. Krav til stofreduktion i de fire renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen. (*BI 5 er et mål for indhold af organisk stof i spildevand. **Nitrifikation er omdannelse/fjernelse af kvælstof.)

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Afløbsanlæg med nedsivning – etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg - side 1 Afløbsanlæg med nedsivning – etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg - side 2 Afløbsanlæg med nedsivning – etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg - side 3 Afløbsanlæg med nedsivning – etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg - side 4