Afløbsanlæg med nedsivning - etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg

Indhold

  • Indledning
  • Forundersøgelser
  • Udformning af anlægsdele
  • Yderligere oplysninger:

Spildevand fra ejendomme i det åbne land, sommerhuse og andre ikke-kloakerede områder afledes bedst og billigst ved nedsivning i jorden.

For at sikre en både hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig afledning er der nye krav til udformning af sådanne nedsivningsanlæg.

Dette erfaringsblad gennemgår såvel nedsivningsanlæggets korrekte placering i forhold til omgivelserne som krav til forundersøgelser samt etablering, drift og vedligehold af anlæggets enkeltdele, fx bundfældningstank, fordelerbrønd og sivedræn.

Erfaringsbladet supplerer "Spildevandsrensning i det åbne land" [1], som gennemgår, hvor det er muligt at etablere pileanlæg, samletanke, biologiske sandfiltre, rodzoneanlæg, minirenseanlæg og tryksatte systemer.

Indledning

Bestanddele i nye anlæg

Figur 1. Bestanddele i nye anlæg. Alt spildevand skal ledes gennem bundfældningstank og fordelerbrønd til sivedræn.

Ved spildevandsafledning i det åbne land og ikke-kloakerede områder er der mulighed for nedsivning af spildevandet i jorden.

Nedsivningen skal foregå via en godkendt bundfældningstank og udledning gennem fordeler- eller pumpebrønd til sivedræn (figur 1). Et korrekt etableret nedsivningsanlæg opfylder kravene i spildevandsbekendtgørelsens renseklasse "SOP" (figur 2).

I det følgende beskrives myndighedskrav og udformningsprincipper for nedsivningsanlæg, for at disse kan godkendes af kommunen, herunder:

  • Forundersøgelser (afstandskrav, grundvand og jordbund)
  • Udformning af anlægsdele
  • Vedligehold af nedsivningsanlæg.

BEMÆRK: Nedsivningsanlæg skal godkendes af kommunen og må kun udføres af autoriserede kloakmestre.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Afløbsanlæg med nedsivning - etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg - side 1 Afløbsanlæg med nedsivning - etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg - side 2 Afløbsanlæg med nedsivning - etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg - side 3 Afløbsanlæg med nedsivning - etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg - side 4