Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng

Indhold

  • Indledning
  • Udbedring
  • Eksempler på fuger
  • Fugtspærre over vinduer og døre
  • Forhindring af vandrette kræfter på skalmurens øverste del
  • Kapsel på tagkant

I de senere år er konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængning ved ydermurens afslutning mod tagkonstruktioner med lav hældning (flade tage under 5°) uden et udhæng, der beskytter tagkanten.

Vand er løbet på bagsiden af formuren og trængt ind over døre og vinduer med mangelfuld overliggende fugtspærre.

Den arkitektonisk „stramme“ kantløsning er populær, men også en meget sårbar og fugtteknisk risikofyldt løsning, som frarådes anvendt.

Ved bygningskroppe med indadgående hjørner vil vindtryk yderligere øge løsningens sårbarhed.

I dette erfaringsblad omtales en række forhold, som skal tilgodeses for at minimere risiko for vandindtrængning – og en principløsning til afhjælpning af gener.

Indledning

tagkant og slagregn
Figur 1. Ved en kombination af regn og kraftig vind (slagregn) tvinges vanddråber opad ved tagkanten, samtidig med at der opstår kraftigt vindtryk på fugen.

Ydervægge uden et beskyttende udhæng udsættes – på den øverste del – for meget større mængder slagregn end andre dele af ydervæggen.

Dette skyldes, at vinden tvinges opad ved passage af bygningen (figur 1) – og regndråberne føres med vinden.

Herved presses regnvand opad mod – og ofte ind under – en inddækning (vindskede eller kapsel).

Vandet løber herefter på bagsiden af formuren og trænger ind i bygningen ved defekt murpap over døre og vinduer.

Af hensyn til udbedring af skader redegøres her for problemernes årsag samt muligheder for udbedring.

På grund af konstruktionens sårbarhed for vandindtrængning frarådes generelt løsninger uden tagudhæng, fx den på figur 3 viste løsning.

Ud over vandindtrængning ved toppen af skalmuren (og eventuelt en utæt skalmur) er den primære årsag til vandindtrængning over døre og vinduer:

  • at der ikke er fugtspærre (murpap) over døre og vinduer,
  • at fugtspærren er udført forkert (fx uden klæbede overlæg og endebund),
  • at de vandmængder, som tilføres fugtspærren over døre og vinduer overstiger kapaciteten for bortledning af vandet. (Det er ofte tilfældet for tbrender [1], som enten er for små eller har tilstoppede afløb).
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng - side 1 Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng - side 2