Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng

Fladt tag uden udhæng

I de senere år er konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængning ved ydermurens afslutning mod tagkonstruktioner med lav hældning (flade tage under 5°) uden et udhæng, der beskytter tagkanten. Vand er løbet på bagsiden af formuren og trængt ind over døre og vinduer med mangelfuld overliggende fugtspærre. Den arkitektonisk „stramme“ kantløsning er populær, men også en meget sårbar og fugtteknisk risikofyldt løsning, som frarådes anvendt. Ved bygningskroppe med indadgående hjørner vil vindtryk yderligere øge løsningens sårbarhed. I dette erfaringsblad omtales en række forhold, som skal tilgodeses for at minimere risiko for vandindtrængning – og en principløsning til afhjælpning af gener.