Gå til hovedindhold

Afdækning af formure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng

Arkitektonisk stram kantløsning

I de senere år er der konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængen ved skalmures afslutning til tagkonstruktioner med lav hældning. Vandindtrængen finder sted, når der ikke er udhæng til at beskytte tagkanten, og vand løber på bagsiden af skalmuren og er trængt ind over døre og vinduer uden eller med en mangelfuld overliggende fugtspærre. Den arkitektonisk „stramme“ kantløsning – især med en meget lille zink/ aluinddækning er populær, men er også en sårbar og fugtteknisk risikofyldt løsning, som frarådes. I dette erfaringsblad omtales, hvorfor løsningen er sårbar, og hvilke forhold som må iagttages, hvis risiko for vandindtrængen skal minimeres.

Indledning

Ydervægge uden et beskyttende udhæng udsættes – på den øverste del – for meget større mængder slagregn end andre dele af ydervæggen. Dette skyldes, at vinden tvinges opad ved passage af bygningen (figur 1), og regndråberne føres med vinden. Herved presses regnvand opad mod – og ofte ind under – en inddækning (vindskede eller kapsel). Vandet løber herefter på bagsiden af skalmuren og trænger ind i bygningen ved mangelfuld fugtspærre over døre og vinduer. Ydervægge uden udhæng er en sårbar konstruktion, der kræver særlige foranstaltninger, men de kan undgås, hvis der etableres udhæng på bygningerne.

Af hensyn til udbedring af skader redegøres her for problemernes årsag samt muligheder for udbedring. Udover vandindtrængning ved toppen af skalmuren (og eventuelt en utæt skalmur) er den primære årsag til vandindtrængning over døre og vinduer:

  • At der ikke er fugtspærre (murpap) over døre og vinduer
  • At fugtspærren er udført forkert (fx uden klæbede overlæg og endebund)
  • At de vandmængder, som tilføres fugtspærren over døre og vinduer, overstiger kapaciteten for bortledning af vandet. Det er ofte tilfældet for plastprofilrender [1], som enten er fyldt med mørtelspild eller har tilstoppede afløb.

Den sikreste løsning fås, når der bruges uorganiske materialer i murkronen. Overvejelser og afvejninger nævnt i dette byg-erfa blad bør foretages for alle typer af ydervægge afsluttet uden udhæng.

Slagregn tvinger vandråber opad

Figur 1. Ved en kombination af regn og kraftig vind (slagregn) tvinges vanddråber opad ved tagkanten, samtidig med at der opstår kraftigt vindtryk på fugen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.