Gå til hovedindhold

Abonnementsbetingelser

Her kan du læse, hvordan du som abonnent må anvende BYG-ERFAs materiale.

Abonnenter må anvende trykt og elektronisk materiale udgivet af Fonden BYG-ERFA til eget brug i henhold til dansk lov om ophavsret. Mindre uddrag af BYG-ERFAs erfaringsblade kan kopieres digitalt, når der henvises til, hvilket erfaringsblad teksten/illustrationen er kopieret fra, fx: 
Uddrag af BYG-ERFA erfaringsblad: ”Zinkbeklædte kviste”  (37) 080626. 
Der må ikke ændres i originalmaterialet. Enhver anden kopiering er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Fonden BYG-ERFA.
For at hindre misbrug vil brugeren blive logget af, hvis flere brugere, end der er købt abonnement til, logger på med samme brugernavn.

Brugsretten til byg-erfa.dk må ikke sælges, udlånes, udlejes, leases eller på anden måde overdrages eller overføres til tredjemand uden Fonden BYG-ERFAs forudgående skriftlige samtykke.

Licenstager må ikke give tredjemand adgang til materialet via fildeling, onlineservice, intranet og internet eller videregive informationer om brugernavne og adgangskoder til tredjemand. Der må ligeledes heller ikke gives adgang til tredjemand via IP-login.
Bemærk, at BYG-ERFAs udgivelser er omfattet af ”Dansk lov om ophavsret”. Kopier må derfor kun fremstilles i enkelte eksemplarer til privat brug – aldrig i erhvervsøjemed.

Ved misligholdelse af nærværende aftale er Fonden BYG-ERFA berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning uden økonomisk kompensation.

Indholdet på byg-erfa.dk kan indeholde links til tredjeparts websider. Disse links er alene indsat af hensyn til brugervenlighed og indebærer ikke anbefaling af indholdet på de pågældende websider. Derfor sker brugen af disse websider på eget ansvar.

BYG-ERFAs abonnenter kan ved henvendelse til (info@byg-erfa.dk) tilkøbe ret til kopiering.

Abonnementsperioden gælder ét år fra fakturadato - og fortsætter herefter indtil skriftlig opsigelse. 

BYG-ERFA fakturerer digitalt, og der pålægges gebyr, hvis papirfaktura ønskes fremsendt.

Se BYG-ERFAs persondatapolitik