Gå til hovedindhold

Vinduesmontering i skalmure

Forsidefoto

Vindueshuller med præfabrikerede false.

Større vinduer og krav om øget isoleringstykkelse betyder, at der i dag anvendes andre monteringsløsninger end tidligere. Erfaringsbladet beskriver, hvilke forhold der skal tages højde for ved både projekteringen og monteringen herunder bygbarheden, hvordan der skabes luft- og vandtæthed, og hvordan det sikres, at det i fremtiden er muligt at udskifte vinduerne uden større indgreb i facaden.

ID
(31) 20 04 29

Indledning

Vinduesmontering har ændret sig radikalt i forhold til tidligere tiders praksis, hvor vinduer normalt blev monteret i et vindueshul i råhuset. Vinduet blev tidligere ofte understøttet af og fastmonteret i skalmuren. I dag monteres vinduer ofte på råhuset inden opmuring af skalmuren, ofte som erstatning for interimsvinduer i murhullerne.

Den ændrede praksis med montering af vinduet før skalmuring medfører ofte problemer, fx at vinduerne ikke kan monteres stabilt eller ikke kan justeres, figur 1. I flere tilfælde fastgøres vinduerne fra ydersiden, så senere udskiftning kun kan ske ved at demontere store dele af skalmuren omkring vinduet, figur 1 og 2. Der er flere årsager til ændringerne:

  • Den øgede isoleringstykkelse1 i ydervægge og murfalse medfører større afstand mellem skalmur og bagvæg. Det gør montering af vinduer vanskelig, hvis der ikke er nogen fals at fastgøre vinduet til.
  • Vinduer er i dag ofte store og tunge, fx ofte med tre-lags termoruder af hensyn til energikrav1, og de har evt. indbygget solafskærmning. Det stiller store krav til understøtning og fastholdelse. Opklodsningerne skal både sikre et helt plant underlag for karmen og samtidig være i stand til at overføre den store vægt. Placering af opklodsninger kan være i konflikt med ventilerede fuger.

Det monterede vindue – inkl. samlingen mod ydervæg – er en del af bygningens klimaskærm og skal derfor ligesom den øvrige del af klimaskærmen opfylde krav til styrke, vandtæthed, lufttæthed,varmeisolering, lydisolering og passende diffusionstæthed1-3.

Vinduesmontering i spinkelt falselement

Figur 1. Vinduesmontering i spinkelt falselement. Falselementet er fastgjort til bagvæggen med beslag langs siderne og i toppen og understøttet af konsoller. Vinduet fastgøres udefra, hvilket gør justering og senere udskiftning vanskelig.

Vinduesfals af beton, som er støbt sammen med bagvæggen

Figur 2. Vinduesfals af beton, som er støbt sammen med bagvæggen. Vinduet er her fastgjort med vinkelbeslag på falsen udefra, hvilket besværliggør senere justering og udskiftning.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.