Gå til hovedindhold

Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling

Topforseglinger

Vil man sikre trævinduer god holdbarhed og problemløst vedligehold, må topforseglingen udføres som angivet i dette BYG-ERFA blad. En effektiv, ti år gammel topforsegling er vist yderst til venstre. Hvis topforseglingen derimod er dårligt ud som på billedet til højre, medfører det forurening af de tilstødende overflader, som det bliver umuligt at give en forsvarlig malebehandling.

ID
(31) 96 05 21

Holdbarhed af bundglasfalse

Malinger hæfter ikke til de traditionelle (silikone)topforseglinger. Det forseglede område ved vinduernes bundglasliste holder derfor ofte for dårligt - og komplicerer efterfølgende malearbejde ved almindeligt vedligehold. Resultatet er afskalning af malingen samt risiko for vandindtrængning i vinduernes bundglasfals. Vand vil kunne trænge ind mellem fugemasse og maling. Der kan også forekomme vedhæftningssvigt mellem forseglingsmateriale og hæfteflader, ligesom der ses kohæsionsbrud i forseglingsmaterialet.

Årsagen er oftest forkert materialevalg, underdimensionering af fals, dårlig arbejdsudførelse osv. Derudover bliver topforseglinger desværre også udført på malinglag, som senere slipper, så vand kan trænge direkte ind i træet. Ud over at træets levetid forringes, kan termorudefabrikantens garanti bortfalde, hvis vinduet kan karakteriseres som "dårligt vedligeholdt ".

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.