Gå til hovedindhold

Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge

regnskærm af skærmtegl

I lette ventilerede ydervægge konstateres det undertiden, at regnvand passerer igennem regnskærmens spalter og trænger ind til – og også ofte gennem – vindspærren. Bladet beskriver, hvordan en vurdering af forskellige typer regnskærmes grad af åbenhed kan hjælpe med til at vælge den rigtige vindspærre i den aktuelle situation. De anførte forhold i bladet omhandler kun vindspærrer af uorganiske pladematerialer, dvs. pladetyper baseret på cement, kalciumsilikat samt gipsbaserede plader uden karton. På billedet ses en regnskærm af skærmtegl.

ID
(21) 17 11 27

Indledning

I lette ventilerede ydervægge konstateres det undertiden, at regnvand passerer igennem åbninger (ofte spalter) i regnskærmen og trænger ind til – og også ofte gennem – vindspærren. Årsagen er ofte, at regnskærmen ikke yder den forudsatte beskyttelse, eller at vindspærren ikke har den fornødne luft- og vandtæthed. Endvidere kan vindspærrens bestandighed være utilstrækkelig. Yderligere har det vist sig, at inddækninger over vinduer og døre kan mangle eller være mangelfulde.

En let ventileret ydervæg fungerer normalt efter to-trinstætningens princip [1], dvs., at langt de største slagregnsmængder afvises af regnskærmen, og kun mindre vandmængder kan eventuelt trænge igennem åbninger i regnskærmen ind til et ventileret hulrum, men i værste fald kan de også nå den diffusionsåbne vindspærre.

Det ventilerede hulrum mellem regnskærm og den diffusionsåbne vindspærre er normalt 20-25 mm og etableres i form af afstandslister af træ eller metal - normalt placeret over lodrette samlinger i vindspærren. Åbninger kan være placeret ved regnskærmens top og bund samt som åbninger i regnskærmen. Det ventilerede hulrum vil medføre, at der kan ske en udligning af vindtrykket over regnskærmen. Herved opnås, at regnvand ikke – eller kun i ringe omfang - vil blive drevet gennem åbninger i regnskærmen af vindtrykket. Langt den største del af vindtrykket på væggen optages af vindspærren, som derfor skal være så vindtæt som mulig – helst helt tæt – for at forhindre luftstrømning i isoleringsmaterialet med unødigt varmetab til følge. Princippet er vist på figur 1.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.