Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vindspærrer og brandteknik – lette ydervægge

Vindspærrer og brandteknik

I lette ydervægge er en vindspærres primære funktion at beskytte væggens isoleringsmateriale mod luftindtrængning og dermed hindre unødigt varmetab. Vindspærren i kombination med den udvendige overflade (regnskærmen) må endvidere ikke medføre brandspredning i væggen. I erfaringsbladet beskrives brandtekniske krav til vindspærrer i dels småhuse dels andre bygninger med forskellige bygningshøjder. Desuden omtales, hvordan vindspærrens brandtekniske egenskaber anbefales vurderet, hvis en brandbeskyttende beklædning – fx i form af udvendig overflade (regnskærm) – først etableres/monteres sent i byggeprocessen.

Forfattere

Georg Christensen
Civilingeniør
Bygge- og Miljøteknik A/S
www.byggeteknik.com
georg@christensen.mail.dk

Christian Schjønning
Bygningskonstruktør m.a.k.
BYG-ERFA
www.byg-erfa.dk
info@byg-erfa.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.