Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge

Erfaringsblad
(21) 14 10 07
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Bygningsreglementets krav
  • Materialeklassifikation
  • Beklædningsklassifikation
 • Definitioner 
 • Tætningsprincipper
  • Et-trinstætning og brand
  • To-trinstætning og brand
 • Tætningsprincipper
 • Isoleringsmaterialer
 • Brandspredning mellem brandadskillende bygningsdele
 • Brandstop ved vinduer og døre
 • Vindspærren som brandteknisk beklædning i byggeperioden

I lette ydervægge er en vindspærres primære funktion at beskytte væggens isoleringsmateriale mod luftindtrængning og dermed hindre unødigt varmetab. Vindspærren i kombination med den udvendige overflade (regnskærmen) må endvidere ikke medføre brandspredning i væggen. I erfaringsbladet beskrives brandtekniske krav til vindspærrer i dels småhuse dels andre bygninger med forskellige bygningshøjder. Desuden omtales, hvordan vindspærrens brandtekniske egenskaber anbefales vurderet, hvis en brandbeskyttende beklædning – fx i form af udvendig overflade (regnskærm) – først etableres/monteres sent i byggeprocessen.

Indledning

Ifølge bygningsreglementet [1] skal udvendige overflader udføres, så de ikke bidrager væsentligt til brandspredning. Det pointeres specifikt, at facadebeklædninger (regnskærme) med et bagvedliggende ventileret hulrum kan øge risikoen for brandspredning. Sikkerhed mod brandspredning er normalt tilfredsstillende, hvis en række angivne brandtekniske krav er opfyldt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge - side 1 Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge - side 2