Gå til hovedindhold

Vindgips i lette ydervægge – risiko for fugtskader

Vindgipsplade med skimmel

Imprægnerede gipsplader (vindgips) er i de senere år blevet stadig mere almindeligt anvendt som vindtæt afdækning af isolering i lette pladebeklædte ydervægge, fordi pladerne er diffusionsåbne og har tilfredsstillende brandtekniske egenskaber. Da gipsplader er fugtfølsomme, kan de blive nedbrudt, og der kan opstå skimmelsvamp ved forkert anvendelse, fx hvis pladerne udsættes for vandpåvirkninger. I dette erfaringsblad omtales princippet for fugeudformning i lette pladebeklædte vægge opbygget efter "to-trins-princippet" samt hvilke forholdsregler, der skal træffes for at undgå opfugtning af vindgipsplader. På billedet ses en vindgipsplade i et nyere byggeri, hvor uhensigtsmæssig detaljering har medført omfattende fugtskader og vækst af skimmelsvampe.

ID
(21) 05 09 28

Indledning

Ved anvendelse af et fugtfølsomt materiale som vindgips skal sikkerheden mod vandindtrængning være større, end når der anvendes ikke-fugtfølsomme materialer som fx cementbaserede plader og asfaltpapper (sidstnævnte kun i enfamiliehuse og andre bygninger med kun én etage). Ved udsat beliggenhed og høje bygninger kan anvendelse af vindgips ikke anbefales, fordi det ofte er vanskeligt at udforme detaljerne, så vindgipsen ikke opfugtes.

Ventilerede, lette ydervægge udformes efter det såkaldte "to-trins-princip", som er nærmere omtalt i [2]. Princippet har været anvendt i stort omfang i Danmark siden midten af 1950’erne. I sådanne ydervægskonstruktioner er der etableret et luftmellemrum bag regnskærmen (den ydre del af væggen) med så store åbninger til det fri, at vindtrykket udlignes. Det betyder, at vindtrykket bliver stort set ens i luftmellemrummet og i det fri. For at princippet fungerer, skal bagvæggen dog være helt lufttæt, idet hele vindtryksforskellen over væggen skal ligge over bagvæggen (figur 1).

For at skabe den korrekte trykfordeling gennem klimaskærmen er det vigtigt, at der tætnes omhyggeligt ved gennembrydninger i bagvæggen, fx for VVS- og elinstallationer. Hvis vand er trængt ind i hulrummet bag regnskærmen, er det vigtigt, at detaljerne er omhyggeligt udformet, så vandet ledes mod det fri fra det ventilerede hulrum.

Vindtryksforhold

Figur 1. Vindtryksforhold ved en let ydervæg opbygget efter "to-trins-princippet". Pudeog Pinde angiver trykforholdene henholdsvis ude og inde. Trykforskellen ligger over bagvæggen, og der er derfor ingen trykforskel til at drive vand gennem åbninger i regnskærmen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.