Viftesvamp

Indhold

  • Problem
  • Forslag til løsning
  • Forklaring

Problem

Viftesvamp (Paxillus panuoides), figur 1, forekommer på stærkt opfugtet træ, og ses derfor ofte i:

  • tagtømmer under utætte skotrender og andre inddækninger samt i built-up tage.
  • gulvtømmer over fugtige, dårligt ventilerede krybekældre.
  • områder med utætte vandrør eller kraftig kondensdannelse.


Træet nedbrydes hurtigt, når forholdene er gunstige for svampen. Svampen danner brunmuld, d.v.s. træet farves rødbrunt og revner på tværs og langs i fiberretningen. Hyppigt vil løstsiddende gulligt strengmycelium kunne findes på træets overflade, og frugtlegemer kan forekomme.

Problem

Viftesvamp (Paxillus panuoides), figur 1, forekommer på stærkt opfugtet træ, og ses derfor ofte i:

  • tagtømmer under utætte skotrender og andre inddækninger samt i built-up tage.
  • gulvtømmer over fugtige, dårligt ventilerede krybekældre.
  • områder med utætte vandrør eller kraftig kondensdannelse.


Træet nedbrydes hurtigt, når forholdene er gunstige for svampen. Svampen danner brunmuld, d.v.s. træet farves rødbrunt og revner på tværs og langs i fiberretningen. Hyppigt vil løstsiddende gulligt strengmycelium kunne findes på træets overflade, og frugtlegemer kan forekomme.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Viftesvamp - side 1 Viftesvamp - side 2