Gå til hovedindhold

Varme tage med mineraluld – beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget

Bukke giver mulighed for ødelagt tagpap

På billedet ses to bukke - anvendt som skærebænk - opstillet på en tagpapdækning udlagt på trædefast mineraluld. Der er stor risiko for at benene gennembryder tagpappen, idet de er placeret uden for de udlagte gangplader. De afskårne kabelbakker falder ned på tagpappen i stedet for på et robust underlag med risiko for at tagpappen gennembrydes. Dette BYG-ERFA blad giver retningslinier som medvirker til at sikre, at isoleringsmaterialet ikke lider overlast under udlægningen. Endvidere omtales, hvilke hensyn der skal tages ved arbejde på taget f.eks. i forbindelse med inspektion/servicering af ventilationsanlæg. Endelig gives eksempler på udformning af midlertidige og permanente gangarealer.

ID
(47) 99 06 23

Isoleringsmaterialet er sårbart

I varme tage, dvs. tage hvor hele isoleringen eller en del af isoleringen ligger udvendigt på den bærende tagkonstruktion (delvis varme tage), er det vigtigt, at isoleringen bevarer sine styrke- og stivhedsegenskaber under de belastninger af tagfladen, som kan forekomme i byggeperioden, og senere hen i driftsperioden. Dette er nødvendigt for at tagfladen kan afvandes på korrekt vis, således at der ikke står vand i lunker på tagfladen, og for at undgå at tagdækningen ødelægges. Det er endvidere vigtigt at tagpap og tagfolie ikke udsættes for så store påvirkninger, at overfladen gennembrydes, hvorved vand vil trænge ned i isoleringsmaterialet.

Ved varme tage og delvis varme tage er der ikke, som i kolde tage, et fast underlag for tagdækningen. Underlaget for tagdækningen udgøres her af isoleringsmaterialet, som derfor skal være hårdt og trædefast samt udgøre et stabilt underlag for tagdækningen, for at taget får de nødvendige egenskaber.

På grund af isoleringsmaterialernes egenskaber er varme tage og delvis varme tage udelukkende beregnet til tage uden færdsel eller ophold. Ved udlægning af isoleringsmaterialet, færdsel, arbejde eller anden aktivitet på taget, skal der derfor tages de nødvendige forholdsregler til sikring af, at isoleringsmaterialet ikke knuses ved enkelte kraftige påvirkninger eller ved gentagne belastninger af tagfladen. Dette gælder såvel ved direkte påvirkning af isoleringsmaterialet som ved påvirkninger på efterfølgende tagpap eller tagfolie.

gangbane

Figur 1. Etabler gangbaner, f.eks. af bitumenbaserede tagfliser.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.