Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode

Erfaringsblad
(27) 05 12 29

Indhold

 • Indledning
  • Byggeteknisk forudsættes:
 • Hygrodiode– principper for anvendelse og funktion
 • Lufttæthed
 • Rumklima
 • Indvendig beklædning
 • Byggefugt

Hygrodiode har gennem mere end 15 år været anvendt som dampbremse især i store, uventilerede paralleltagkonstruktioner af træ med lav hældning.

Den er anvendt, dels fordi hele tagkonstruktionens højde kan udnyttes til placering af isolering, dels fordi det kan være vanskeligt at etablere en effektiv ventilation af tagkonstruktionen.

Erfaringer har vist, at Hygrodiode ikke er egnet til alle tagtyper og kun fungerer fugtteknisk tilfredsstillende, hvis dels en række generelle og dels en række byggetekniske forudsætninger opfyldes. Dette er uddybende behandlet i dette blad.

På indledningsbilledet ses en nedbrudt tagkonstruktion, som følge af at en større del af tagfladen har ligget i permanent skygge.

Indledning

Da der har været nogle tilfælde med alvorlige fugtskader ved anvendelse af Hygrodiode, er der i dette blad angivet hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for indbygning i uventilerede paralleltage (flade eller med hældning).

Generelt forudsættes:

 • at tagfladen er solbeskinnet i sommerhalvåret, dvs. at den ikke har over 30º hældning mod nordlige retninger – NØ, N, NV. (Fugtforholdene i tagkonstruktionen kan beregnes [1] ved forskellige taghældninger og orienteringer)
 • at der ikke er dele af tagfladen, som ligger i permanent skygge, fx forårsaget af større træer og bygninger samt højereliggende bygningsdele, brandkamme og elevatortårne.
  (Mindre områder fx svarende til skygge fra en normal, muret skorsten kan dog accepteres, hvis producentens anvisninger følges)
 • at tagfladen ikke er en taghave, et græstørvtag eller har permanent stående vand
 • at underliggende rum har velfungerende ventilation, og fugtniveauet ikke ligger over rumklimaklasse 2 (almindeligt boligklima – se senere)
 • at der ikke i underliggende rum er fugtog temperaturforhold, som medfører et konstant udadgående vanddamptryk, fx mellemgange med store glaspartier.
  Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

  Erfaringsbladets sider

  Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode - side 1 Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode - side 2