Gå til hovedindhold

Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode

Nedbrudt tagkonstruktion

Hygrodiode har gennem mere end 15 år været anvendt som dampbremse især i store, uventilerede paralleltagkonstruktioner af træ med lav hældning. Den er anvendt, dels fordi hele tagkonstruktionens højde kan udnyttes til placering af isolering, dels fordi det kan være vanskeligt at etablere en effektiv ventilation af tagkonstruktionen. Erfaringer har vist, at Hygrodiode ikke er egnet til alle tagtyper og kun fungerer fugtteknisk tilfredsstillende, hvis dels en række generelle og dels en række byggetekniske forudsætninger opfyldes. Dette er uddybende behandlet i dette blad. På indledningsbilledet ses en nedbrudt tagkonstruktion, som følge af at en større del af tagfladen har ligget i permanent skygge.

ID
(27) 05 12 29

Indledning

Da der har været nogle tilfælde med alvorlige fugtskader ved anvendelse af Hygrodiode, er der i dette blad angivet hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for indbygning i uventilerede paralleltage (flade eller med hældning).

Generelt forudsættes:

 • at tagfladen er solbeskinnet i sommerhalvåret, dvs. at den ikke har over 30º hældning mod nordlige retninger – NØ, N, NV. (Fugtforholdene i tagkonstruktionen kan beregnes [1] ved forskellige taghældninger og orienteringer)
 • at der ikke er dele af tagfladen, som ligger i permanent skygge, fx forårsaget af større træer og bygninger samt højereliggende bygningsdele, brandkamme og elevatortårne.
  (Mindre områder fx svarende til skygge fra en normal, muret skorsten kan dog accepteres, hvis producentens anvisninger følges)
 • at tagfladen ikke er en taghave, et græstørvtag eller har permanent stående vand
 • at underliggende rum har velfungerende ventilation, og fugtniveauet ikke ligger over rumklimaklasse 2 (almindeligt boligklima – se senere)
 • at der ikke i underliggende rum er fugt- og temperaturforhold, som medfører et konstant udadgående vanddamptryk, fx mellemgange med store glaspartier.

Byggeteknisk forudsættes:

 • at tagkonstruktioner fortrinsvis er helt udfyldt med isoleringsmateriale
 • at der anvendes mineraluld som isoleringsmateriale, dvs. at der ikke anvendes fugtabsorberende isoleringsmaterialer, fx cellulosefibre (granuleret papirisolering)
 • at loftbeklædninger har lav diffusionsmodstand (se senere om „indvendigbeklædning“)
 • at konstruktionen er udført med lufttætte samlinger
 • at der ikke indbygges fugt i konstruktionen, og at alle træmaterialer ved indbygning har under 20 % fugtindhold (se „Byggefugt“)
 • at der er direkte kontakt imellem Hygrodiode og mineraluldisolering
 • at tagets overflade ikke er beklædt med stærkt varmeabsorberende materialer (fx tegl- eller betontagsten), en ventileret regnskærm eller har en blank (strålingsreflekterende) overflade. Den bedste tagdækning er sort tagpap eller zink
 • at tagelementer i hældningstage enten oplægges vinkelret på tagets faldretning eller at der træffes foranstaltninger til at undgå intern konvektion
 • at striberne i Hygrodiode fortrinsvis går vinkelret på taghældningen i hældningstage, således at dråber af kondensvand kun skal løbe ganske kort, før de møder et område med drænfilt, som herefter opsuger og transporterer fugten videre.
Skitse

Figur 1. Hygrodiode består af en 0,5 mm vandsugende kunststoffilt, som på oversiden er belagt med en blå, fugtaktiv folie (0,1 mm) udlagt i 150 mm brede striber med 230 mm afstand. Kunststoffilten er således blottet i 230 mm brede striber opadtil, hvor kondens kan opsuges og fordeles i filten.

På undersiden findes en grå gennemgående PE-folie (0,1 mm) med perforeringer i bånd ud for midten af de blå striber. (I en tidligere udformning fandtes de blå striber forskudt på begge sider af kunststoffilten). Perforeringen sikrer, at fugt i filten fordamper mod den indvendige side. Ved høj luftfugtighed på oversiden af Hygrodiode falder den blå folies diffusionsmodstand, og diffusionen gennem Hygrodiode øges.

Den nye udgave af Hygrodiode med grå PE-folie på undersiden sikrer, at Hygrodiode ikke bliver mere åben, hvor fugten som – under byggeprocessen – kommer fra den indvendige side. Opsugning af fugt fra indersiden i filten er minimeret, da filten kun eksponeres i perforeringen.

Skitse

Figur 2. Hygrodiode er en specialdampbremse (spærre), som foruden en dræneffekt har:

 • en høj diffusionsmodstand i et omgivende miljø med en lav relativ luftfugtighed (cirka 100 GPa s m2/kg)
 • en lav diffusionsmodstand, når det omgivende miljø har en høj relativ luftfugtighed (cirka 2,5 GPa s m2/kg).

Den laveste diffusionsmodstand opnås, hvis der er kondens på Hygrodiode. Til sammenligning har en traditionel dampspærre, fx en 0,15 mm PE-folie, høj diffusionsmodstand ved både høje og lave relative luftfugtigheder (cirka 400 GPa s m2/kg).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.