Gå til hovedindhold

Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader

utæt skifertag

Oplægning/montering af skifertag af fiberarmerede cementplader har igennem en lang årrække været betragtet som et specialistarbejde, ofte udført af blikkenslagere. Efterhånden som grænserne imellem de enkelte fagområder mere eller mindre er blevet brudt, er regelsættet for oplagring, underlaget (tagkonstruktionen), forarbejdningen, montagen samt kitningen - ligeledes blevet brudt. Følgen har været, at mange tage er blevet utætte. Figur 1. Utæt skifertag af fiberarmerede cementplader som følge af mangelfuld kitning og dårlig lokning.

ID
(47) 93 02 17
Udgave
2
Emneord

Forslag til løsning

Projektering

Ifølge producenten bør der etableres undertag ved taghældninger 18-34°. Oplægning efter kitmetoden bør kun anvendes ved større hældning. Tagkonstruktionen skal være stabil og tilstrækkelig nedbøjningsstiv for at danne et godt underlag for skifrene.

Lokning bør, når der er tale om kitmetoden, foretages med lokkeramme fra bagsiden med en dornstørrelse på 3,5-4 mm. Med undertag kan lokning dog udføres fra forsiden. Såfremt der anvendes kitning, bør den udføres omhyggeligt og nøje følge den af producenten beskrevne T-form. Sømhovederne skal være fuldstændig dækkede, og kitten skal presses ned mellem skifrene i hele den "lodrette" fuge under overliggende skifer.

Lokning af skifertag

Figur 2. Lokningen er udført korrekt fra skiferens bagside, sømhovederne er dækket af kitmasse og kitmassen er presset ned mellem skifrene.

Reparation

Reparation af utætte skifertage af fiberarmerede cementplader lader sig vanskeligt udføre, men der findes enkelte specialfirmaer, som udfører en form for injektion ved, at nyt kit, ved hjælp af trykluft, presses ind for at lukke utætheder i den eksisterende kitning. Denne form for afhjælpning kan kun udføres udefra.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.