Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader

Erfaringsblad
(47) 93 02 17
Udgave
2

Indhold

  • Forslag til løsning
  • Forklaring
  • Udbedring

Oplægning/montering af skifertag af fiberarmerede cementplader har igennem en lang årrække været betragtet som et specialistarbejde, ofte udført af blikkenslagere. Efterhånden som grænserne imellem de enkelte fagområder mere eller mindre er blevet brudt, er regelsættet for oplagring, underlaget (tagkonstruktionen), forarbejdningen, montagen samt kitningen - ligeledes blevet brudt. Følgen har været, at mange tage er blevet utætte.

Figur 1. Utæt skifertag af fiberarmerede cementplader som følge af mangelfuld kitning og dårlig lokning.

Forslag til løsning

Lokning af skifertag

Figur 2. Lokningen er udført korrekt fra skiferens bagside, sømhovederne er dækket af kitmasse og kitmassen er presset ned mellem skifrene.

fejlagtig lokning af skifertag

Figur 3. Fejlagtig lokning fra skiferens overside med efterfølgende sømning bevirker bl.a., at den øverste skifer "rider" på sømhovedet, uden at der opnås vedhæftning til de underliggende skifte, hvorved kitmassen ofte ikke bliver presset ned mellem skifrene.

Projektering

Ifølge producenten bør der etableres undertag ved taghældninger 18-34°. Oplægning efter kitmetoden bør kun anvendes ved større hældning.

Tagkonstruktionen skal være stabil og tilstrækkelig nedbøjningsstiv for at danne et godt underlag for skifrene.

Lokning bør, når der er tale om kitmetoden, foretages med lokkeramme fra bagsiden med en dornstørrelse på 3,5-4 mm. Med undertag kan lokning dog udføres fra forsiden.

Såfremt der anvendes kitning, bør den udføres omhyggeligt og nøje følge den af producenten beskrevne T-form. Sømhovederne skal være fuldstændig dækkede, og kitten skal presses ned mellem skifrene i hele den "lodrette" fuge under overliggende skifer.

Reparation

Reparation af utætte skifertage af fiberarmerede cementplader lader sig vanskeligt udføre, men der findes enkelte specialfirmaer, som udfører en form for injektion ved, at nyt kit, ved hjælp af trykluft, presses ind for at lukke utætheder i den eksisterende kitning. Denne form for afhjælpning kan kun udføres udefra.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader - side 1 Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader - side 2