Gå til hovedindhold

Utætte fuger omkring vinduer og døre

Vand, som har været ophobet bag en bundfuge

Vand, som har været ophobet bag en bundfuge under en dør pga. manglende dræning.

Utætte fuger omkring vinduer og døre kan føre til opfugtning af konstruktionerne. Fugeslip ses især ofte i byggerier, hvor bagmuren er udført i beton og formuren er skalmur, facadeplader eller andet, som arbejder forskelligt fra bagmuren. Erfaringsbladet gennemgår årsager til skader og giver forslag til, hvordan fugeskader og deraf følgende fugtskader udbedres og undgås.

ID
(41) 22 08 15

Indledning

Der bruges forskellige typer fuger til udvendig tætning omkring vinduer og døre, figur 1. I nybyggeri anvendes der fortrinsvis elastiske fuger, som er vand- og lufttætte, når de er udført korrekt.

Nogle elastiske fuger bliver dog utætte allerede få år efter, at byggeriet er færdigt, fx på grund af forkert dimensionering, manglende bygbarhed eller forkert udførelse. Manglende bygbarhed kan fx være en fuge, som er for smal, fordi der ikke er taget højde for tolerancer under projekteringen, eller placering af opklodsning, som umuliggør korrekt bagstopning.

Fuger omkring vinduer og døre er – ligesom selve vinduerne og dørene – en vigtig del af klimaskærmen. Ved projektering af fugerne bør man derfor følge de samme principper, som er gældende for klimaskærmen generelt. For vinduer og døre ført til gulv er specielt bundfugen kritisk, fordi den er vanskeligt tilgængelig både under udførelsen og i den efterfølgende drift.

Fuger opdeles efter tætningsprincip i totrinstætning (totrinsfuge) og ettrinstætning (ettrinsfuge), figur 1.1 Totrinsfuger er teoretisk set den bedste løsning, der kan anvendes under alle forhold, fordi der ikke er trykforskel over den udvendige fuge. Ettrinsfuger med indvendig tætning kan i mange tilfælde anvendes, hvis fugeudformningen er korrekt, facadens tætningsprincip tillader det, og arbejdsudførelsen er i orden. Anvendes ettrinsfuger i høje bygninger i stedet for totrinsfuger med trykudligningskammer og vandafledning, kan det medføre forøget vandindtrængning igennem utætte fugemassefuger – især på udsatte steder, tabel 1. Utætte fuger kan ud over vandindtrængning medføre gennemstrømning af luft, og de kan derved være årsag til fx øget varmetab, opfugtning, skimmelsvampevækst og trækgener.

I det følgende omtales kun vinduesfuger, men fuger omkring døre og elementer udføres på samme måde.

Totrinsfuge med drænet, trykudlignet hulrum og ettrinsfuge med indvendig tætning

Figur 1. Totrinsfuge med drænet, trykudlignet hulrum og ettrinsfuge med indvendig tætning. Begge fugetyper har indvendig tætning i form af fugemassefuge (a), tæt dampspærre (b) eller tape (c).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.