Gå til hovedindhold

Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer

kolde gulve

I mange nyere boliger i flere etager er gulvoverfladen ved yderdøre og vinduespartier kolde. Årsagen er ofte, at der ikke er lufttæt under dør- eller vindueshullet i facaden, og kold luft fra isoleringen i ydervæggen trækkes ind under gulvene. I erfaringsbladet forklares årsagen til kuldeproblemerne. Desuden beskrives, hvordan der opnås en effektiv tætning, så generne undgås, og bygningsreglementernes krav [1, 2] til lufttætheden af bygningers klimaskærm opfyldes. Billedet viser et byggeri under opførelse, hvor hullet til vinduespartiet – i bagvæggen – er ført helt ned til betondækket, så isoleringen er blottet i ydervæggen under vinduespartiet.

ID
(21) 05 12 30

Indledning

Gulvet ud for fx en altandør eller et vinduesparti opleves ofte koldere end det øvrige gulv. I mange tilfælde skyldes det, at der trækkes kold luft fra isoleringen i ydervæggen ind under gulvene, fordi der ikke er skabt tæthed under dørhullet. Problemerne er i princippet de samme for døre og vinduespartier i terrænniveau. I det følgende gennemgås dog kun problemer og løsning for altandøre ved etageadskillelser.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.