Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer

Erfaringsblad
(21) 05 12 30

Indhold

  • Indledning
  • Kolde gulvoverflader
  • Isolering utilstrækkelig
  • Sikring af lufttæthed
  • Ventilation og undertryk i boligen

I mange nyere boliger i flere etager er gulvoverfladen ved yderdøre og vinduespartier kolde. Årsagen er ofte, at der ikke er lufttæt under dør- eller vindueshullet i facaden, og kold luft fra isoleringen i ydervæggen trækkes ind under gulvene. I erfaringsbladet forklares årsagen til kuldeproblemerne. Desuden beskrives, hvordan der opnås en effektiv tætning, så generne undgås, og bygningsreglementernes krav [1, 2] til lufttætheden af bygningers klimaskærm opfyldes. Billedet viser et byggeri under opførelse, hvor hullet til vinduespartiet – i bagvæggen – er ført helt ned til betondækket, så isoleringen er blottet i ydervæggen under vinduespartiet.

Indledning

Gulvet ud for fx en altandør eller et vinduesparti opleves ofte koldere end det øvrige gulv. I mange tilfælde skyldes det, at der trækkes kold luft fra isoleringen i ydervæggen ind under gulvene, fordi der ikke er skabt tæthed under dørhullet. Problemerne er i princippet de samme for døre og vinduespartier i terrænniveau. I det følgende gennemgås dog kun problemer og løsning for altandøre ved etageadskillelser.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer  - side 1 Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer  - side 2