Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Utætheder ved flangeovenlys i flade tagpaptage

Flangeovenlys

Problem: Til store énetages industribygninger anvendes der ofte flade tagpaptage med ovenlys. Disse ovenlys er - af prismæssige grunde - hidtil i stort omfang blevet udført som såkaldte flangeovenlys. De fleste flangeovenlys på markedet er svagt kuplede ovenlys af glasfiberarmeret polyester med en flange, der går et stykke ind under det omgivende tagpap. Tagpappet bliver klæbet til ovenlysets flange med varm asfalt, og hvor tagpappet støder til ovenlyskuplen, bliver fugen udfyldt med overskydende varm asfalt fra klæbningen. Det har imidlertid vist sig særdeles vanskeligt at få såvel denne udfyldningsfuge som klæbningen til at forblive vandtætte under vejrligets nedbrydende påvirkninger. Hertil kommer, at de temperaturbetingede dimensionsændringer i kuplen i mange tilfælde har medført revner i tagpappet over flangens kant. Regn- og smeltevand har herefter kunnet trænge ind og har resulteret i mange alvorlige skader på tagkonstruktioner.

ID
(47) 84 12 16