Gå til hovedindhold

Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning

Udbredelsen af en tagbrand

Brande i bygninger spreder sig sjældent længere end til den brandmæssige enhed, hvori den er startet – fx en lejlighed, et kontor eller en butik – og her er det muligt at standse og slukke branden uden at den nødvendigvis er altødelæggende for bygningen. Hvis branden når at sprede sig til taget, er der stor risiko for meget voldsomme skader på hele bygningen. For at reducere risikoen for at en brand kan sprede sig til – og i – taget, er det vigtigt at sikre mod brandspredning i undertaget ved både tagrenovering og nybygning. I erfaringsbladet gennemgås, hvordan undertage i etageejendomme – udført såvel af banevarer som faste undertage med tagkrydsfiner eller tagbrædder – kan brandbeskyttes. Billedet viser udbredelsen af en tagbrand i Valby i 2012.
Copyright Martin Lehmann/Polfoto

ID
(27) 16 06 22

Indledning

Et undertag betragtes generelt som en membran i en tagkonstruktion, der er beskyttet udefra af tagdækningen og indefra af loftbeklædningen. Da undertage normalt ikke kan udgøre en overflade, hvortil der stilles brandkrav, indeholder hverken bygningsreglementet [1] eller eksempelsamling om brandsikring af byggeri [2] specifikke brandkrav til undertage. I nogle tilfælde (omtales senere) kan undertaget dog udgøre tagrummets indvendige overflade. Her betragtes undertaget som et loft i tagrummet – og undertaget skal derfor leve op til de brandkrav, der stilles til det pågældende tagrums indvendige overflader.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.