Undersøgelse af afløbssystemer – metoder og instrumenter

Erfaringsblad
(50) 10 11 19
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Røgprøvning
 • Lækagesøgning
  • Sporstofmåling
  • Tæthedsprøvning – ledninger og brønde
 • TV-inspektion
 • Ledningslokalisering
 • Dækselsøgning
 • Faldmåling
 • Deformationsmåling

Fejl i afløbssystemer kan medføre udsivning af spildevand og risiko for forurening,lugtgener, forstoppelser, kælderoversvømmelser eller rotteplage. Derfor skal fejl og skader findes og udbedres hurtigst muligt. I dette erfaringsblad gennemgås de mest anvendte undersøgelsesmetoder til fejlfinding i et afløbssystem – ledningslokalisering, dækselsøgning, faldmåling, deformationsmåling, røgprøvning, lækagesøgning, tv-inspektion. For hver enkelt metode gennemgås anvendelsesmuligheder og begrænsninger. Billedet viser ledningslokalisering med pilekvist/svejsetråd, som stadig anvendes af mange entreprenører.

Indledning

Når der konstateres fejl og problemer i et afløbssystem, kan følgende hjælpemidler og  undersøgelsesmetoder anvendes:

 • Røgprøvning (utætheder),
 • Lækagesøgning (utætheder),
 • TV-inspektion (utætheder),
 • Ledningslokalisering (finde ledning),
 • Dækselsøgning (skjulte dæksler),
 • Faldmåling (fald på ledninger),
 • Deformationsmåling (utætheder).
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Undersøgelse af afløbssystemer – metoder og instrumenter - side 1 Undersøgelse af afløbssystemer – metoder og instrumenter - side 2