Udskiftning af fuger i ydervægge

Erfaringsblad
(41) 95 06 26
Emneord

Indhold

 • Procedure ved fugeudskiftning
  • Fugemassefuger
  • Fuger med fugebånd eller fugeprofiler
 • Vedligehold
 • Årsager til fugesvigt
 • Fugemassefugers dybde, klassificering og vedhæftning
  • Malebehandling

I fugemassefuger kan der optræde og fugebrist som vist på henholdsvis venstre og højre billede. Disse to former for fugesvigt medfører sjældent skader på tilgrænsende bygningsdele, men kan f.eks. betyde trækgener og varmetab. Ydervægsfuger har begrænset levetid og skal derfor udskiftes, inden ulemperne bliver for voldsomme og udseendet for nedslidt. Det er bl.a. vejrpåvirkninger fra især syd og vest, der nedbryder ydervægsfuger; men også hærværk i større eller mindre omfang kan gøre fugeudskiftning nødvendig.

Procedure ved fugeudskiftning

Årsagen til fugesvigt kan i nogle tilfælde findes i de omgivende bygningsdele, og her bør eventuelle fejl udbedres, inden fuger renoveres. Ved fugeudskiftning er man sjældent helt frit stillet, idet den eksisterende fuges placering, geometri og materiale i regelen er retningsgivende for den nye fuge. For at sikre vedhæftning er det f.eks. hensigtsmæssigt at anvende samme materialetype i den nye fuge som i den eksisterende.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udskiftning af fuger i ydervægge - side 1 Udskiftning af fuger i ydervægge - side 2