Gå til hovedindhold

Udførelse af vådrum – fald og vandtætning

Bruseniche, hvor vandet løber uden om skærmvæg pga. bagfald og manglende forsænkning

Bruseniche, hvor vandet løber uden om skærmvæg pga. bagfald og manglende forsænkning.

Der har været usikkerhed om tolkningen af krav og regler vedr. vådrum, og om hvorvidt SBi-anvisninger, BYG-ERFAs erfaringsblade og andet alment teknisk fælleseje skal følges. Vejledningen til BR18 lemper i nogle tilfælde på tidligere krav om vandafledning fra vådrumsgulve – og dermed om fald på gulve. Erfaringsbladet redegør nærmere for gældende retningslinjer og om lempelser af nogle krav, herunder kravene om fald på gulve.

ID
(50) 21 02 05

Indledning

Der er mange skader i vådrum – ofte efterfulgt af kostbare udbedringer – som følge af vandgennemtrængning, skimmelvækst, råd og svamp. Projektering og udførelse af vådrum er kompliceret, fordi der er mange krav, der skal opfyldes. Mange skader skyldes, at arbejdet ikke bliver udført korrekt, fordi gældende retningslinjer ikke er fulgt, herunder fordi der har været tvivl om, hvilke retningslinjer der skulle følges.

Der registreres også mange svigt, dvs. forhold med risiko for udvikling af skader, fx manglende vandafledning på gulv pga. bagfald og lunker, men også manglende bassinvirkning, som ellers skal sikre, at vand på gulvet holdes inde i vådrummet – fx i forbindelse med lækage eller vandskade. Dette erfaringsblad:

  • tilpasser retningslinjerne i SBi-anvisning 2521om fald på gulv, så der er overensstemmelse med vejledningsteksten i Bygningsreglement 20182 (BR18). Ændringerne er udarbejdet i samarbejde med BUILD, AAU (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut).
  • anviser mindre præciseringer på områder, som har givet branchen udfordringer. Medmindre andet er nævnt, gælder justeringerne af teksten både for vådrum i enfamiliehuse og i etageejendomme (belastningsklasse Lav og Middel1).
  • redegør for anvendelse af løsninger med ETA (Europæisk Teknisk Vurdering), TGA (Teknisk Godkendelse til Anvendelsen) eller MK-godkendelser, som en del af alment teknisk fælleseje.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.