Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær - Ansvar og udførelse

Erfaringsblad
(27) 98 09 21 (annulleret 03.04.2017)

Indhold

  • Baggrund
  • Ansvarsfordeling

Bærende tagkonstruktion af trægitterspær under opstilling. Tværafstivning er endnu ikke udført.

Ved dimensionering af træspær optimeres konstruktionen ud fra de givne laster og afstivningsmuligheder. Det er ofte mest økonomisk at anvende slanke trædimensioner og forudsætte tværafstivning af nogle af de gitterstænger, der skal tage tryk.

Dette BYG-ERFA blad redegør for korrekt udførelse af tværafstivning og for ansvarsfordelingen i den forbindelse.

Baggrund

Gitterstænger eller hanebånd

Figur 1. Gitterstænger eller hanebånd, der er mærket med ordet »tværafstivning«, skal afstives. Afstivningen skal fastgøres til gitterstangen oven på mærkningen. Hvis gitterstængerne f.eks. på grund af udtørring er blevet lidt krumme, skal de rettes op før påsømning af tværafstivningen.

Det er ofte uklart, hvem der har ansvaret for tværafstivning af gitterstænger i træspær og for tagkonstruktionens hovedafstivning og forankring. Det kan blandt andet skyldes misforståelser og manglende kommunikation mellem den projekterende, spærproducenten og entreprenøren.

Træspær skal forankres forsvarligt til den underliggende konstruktion for at kunne overføre lodrette og vandrette kræfter. De skal desuden ved hjælp af hovedafstivningen sikres mod væltning og ved hjælp af tværafstivningen sikres mod lokale stabilitetsproblemer i form af udknækning af gitterstænger ud af spærets plan. Hovedafstivningen sikrer normalt spærhovederne mod udknækning ud af spærets plan. Dette blad omhandler alene tværafstivning af gitterstænger.

Ved dimensionering af træspær optimerer producenten konstruktionsudformning og materialeforbrug ud fra lasterne. Da der overalt i spæret anvendes samme trætykkelse, er det ofte nødvendigt at tværafstive enkelte gitterstænger for at undgå, at de under lastpåvirkning knækker ud om den svage akse, det vil sige ud af spærets plan.

Vær opmærksom på, at denne afstivning skal sikre stabiliteten over for tryk i gitterstængerne, hvorfor den ikke har noget at gøre med hovedafstivningen af selve tagkonstruktionen, som skal sikre stabiliteten over for vandret vindlast.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær - Ansvar og udførelse - side 1 Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær - Ansvar og udførelse - side 2