Gå til hovedindhold

Tv-inspektion af afløbssystemer

Forhindring FO1, hvor der sidder en genstand fast i en samling

En forhindring FO1, hvor der sidder en genstand fast i en samling. Denne observation kan føre til tilstopning af ledningssystemet.

Tv-inspektion er en metode til at undersøge tilstanden af både gamle og nye ledningsanlæg og til at bestemme årsagen til driftsforstyrrelser og tilstopninger. Erfaringsbladet giver et overblik over de observationer, der anvendes ved en tv-inspektion, og hvordan de er opdelt i klasser alt efter, hvor alvorlig fejlen eller observationen er.

ID
(50) 19 04 05

Indledning

Hvis man har driftsproblemer i et afløbssystem eller blot ønsker at kende tilstanden af et afløbssystem under jorden, er tv-inspektion en undersøgelsesmetode, der kan give et nøjagtigt billede. Hvis problemet i afløbssystemet fx er at få lokaliseret et brud, som kræver opgravning, kan der anvendes et håndholdt kamera til at lokalisere bruddet. Via en afstand fra brønden kan bruddet findes, så der kan graves op det rigtige sted og repareres. Alternativet er at grave ledningssystemet op, og det er både dyrt og besværligt.

Når en bygherre modtager et nyt afløbssystem, anvendes der ofte en tv-inspektion for at kontrollere, om anlægget er udført korrekt. Forsyningsselskaberne bruger tv-inspektion til at undersøge tilstanden af det eksisterende afløbssystem, før de beslutter, hvilke dele der skal renoveres. Og både forsyningsselskaberne og private bruger tv-inspektion til at finde årsagerne til gentagne tilstopninger, fugtskader i vægge og gulv m.v.

En tv-inspektion af et ledningssystem kan også indgå som en del af kvalitetssikringen, både ved nyt anlæg og ved renovering af eksisterende ledningssystemer. En tv-inspektion kan hurtigt give et overblik over et afløbssystems fysiske tilstand og driftstilstanden. Man skal dog være opmærksom på, at en tv-inspektion giver mange data, som kræver systematisk behandling, hvis de skal bruges effektivt. En bygherre kan selv bestemme, om alle fejl ved ledningsanlægget skal rapporteres, eller om der kun skal rapporteres udvalgte observationer fx brud eller grenrør.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.