Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb

Indhold

 • Indledning
 • Skadeopklaring
  • Omfang
  • Årsager til svampe- og insektangreb
 • Planlægning af udbedring
 • Konstruktive indgreb
  • Udskiftning eller forstærkning?
  • Reduktion af træfugtighed
 • Træbeskyttelse og imprægnering
 • Fjernelse af træ med svampeangreb
 • Træfugtighed og træbeskyttelse
 • Skade- og reparationseksempler
  • Tagkonstruktioner
  • Udhæng
  • Etageadskillelser
  • Indvendige trapper
  • Krybekælderdæk
  • Bindingsværk
  • Vinduer og facadebeklædninger
 • Metoder til efterimprægnering
  • Træbeskyttelse med imprægneringsmidler
  • Dypning
  • Borehulsvanding
  • Trykinjektion
  • Deponering
 • Forebyggelse
 • Genbrugstræ
 • Bemærk

Efter længere tids opfugtning af trækonstruktioner konstateres ofte angreb af trænedbrydende svampe og insekter. I erfaringsbladet gennemgås, hvor der forudsættes opmærksomhed ved forundersøgelser inden udbedring af træværk efter svampe- og insektskader. Desuden beskrives såvel typiske skader i bygningsdele med trækonstruktioner som forskellige metoder til efterimprægnering af træværk.

Indledning

Trænedbrydende svampe og insekter [1, 2] kan ødelægge en trækonstruktions bæreevne og brede sig til andre trædele. For at opnå bedst mulig udbedring efter svampe- og insektangreb anbefales systematiske undersøgelser, som kan:

 • afklare skadeart, -omfang og årsag(er),
 • muliggøre planlægning og udførelse af reparationer.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb - side 1 Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb - side 2 Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb - side 3 Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb - side 4