Trækgener i radiatoropvarmede rum med eller uden friskluftventilation

Erfaringsblad
(56) 89 03 15 (annulleret)

Problem

Klager over træk og temperaturforhold forekommer ofte i radiatoropvarmede rum, både med og uden mekanisk friskluftventilation.

Problemerne optræder i både nybyggeri og ældre bygninger.

Områder indenfor 100-150 cm fra radiatorer og større vinduespartier er i perioder uacceptable som opholdszone på grund af varmeafgivelse fra radiatorer, solindfald eller kuldenedfald/kuldestråling fra vinduer.

Erfaringsbladets sider

Trækgener i radiatoropvarmede rum med eller uden friskluftventilation - side 1 Trækgener i radiatoropvarmede rum med eller uden friskluftventilation - side 2