Gå til hovedindhold

Trægulves opbuling – fugt fra rumluft eller underlag

Opbuling af trægulve

Trægulve, som udsættes for fugtpåvirkning, vil optage fugt og udvide sig. Ved kraftig opfugtning, fx fra underlag eller rumluft, er der risiko for, at gulvet udvider sig vandret og støder mod omgivende bygningsdele. Herved kan fx vinduespartier flyttes. Ved tunge bygningsdele, fx betonvægge, vil gulvet normalt bule op og „gynge“ ved gangtrafik. Billedet viser opbuling af et trægulv forårsaget af et uisoleret varmerør under gulvet, der har medført betydelig fugttransport til underlaget. I erfaringsbladet redegøres for, hvordan opbuling af trægulve som følge af fugtpåvirkninger fra underlag eller rumluft undgås – og hvilke muligheder der er for udbedring, når skaden er sket.

Indledning

Trægulve udvider sig ved opfugtning. Fugtpåvirkningen kommer normalt fra underlaget eller fugtig rumluft – eventuelt en kombination.Normalt udtørrede trægulve buler op, hvis:

  • den relative luftfugtighed (RF) stiger mere end forudsat – over 65 % RF,
  • gulvbrædder og -stave ligger så tæt, at de ikke kan udvide sig, fx på grund af de normale fugtvariationer over året,
  • der er utilstrækkelig afstand mellem gulvflade og tilgrænsende vægge/ gennemføringer, så trægulvets udvidelse hindres.

Når gulvet presser mod fx væggen, opstår der betydelige vandrette kræfter. De udløses, når gulvet buler op eller væggen flyttes. Gulvet kan også bule op uden at berøre de tilgrænsende vægge. Det ses fx, hvis brædder i et trægulv på strøer udvider sig efter lægning, fordi gulvfladens samlede bredde øges mere end de underliggende strøers længde. Her vil gulvfladen krumme, hvis bræddernes fastgørelse til strøerne holder.

Opskudt trægulv

Figur 1. Opskudt trægulv, som følge af høj luftfugtighed forårsaget af kraftigt opfugtede vægge. Fugten er afgivet til rumluften i sommerperioden, hvor bygningen har været lukket, uden ventilation og opvarmet af solindfald gennem vinduerne.

Opbuling af parketgulv limet til undergulv af spånplade

Figur 2. Opbuling af parketgulv limet til undergulv af spånplade udlagt på strøer. Opbulingen er sket efter gulvets påvirkning af byggefugt fra rumluft, hvilket har medført, at gulvfladen er blevet „bredere“ end strøerne.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.