Gå til hovedindhold

Træer og bygninger

Stort træ der vokser i umiddelbar nærhed af bygning

Af æstetiske grunde har det altid været ønskeligt, at der er træer i umiddelbar nærhed af bygninger. Erfaringer har vist, at bygninger og træer udmærket kan trives sammen uden større problemer, når der blot sørges for, at eksisterende træer sikres mod skader i byggeperioden, og bygningerne efterfølgende sikres mod skader fra træer i driftsperioden. Dette BYG-ERFA blad beskriver dels de typiske skader, som kan opstå på træer og bygninger, dels hvorledes skaderne kan undgås gennem planlægning og hensyntagen over for de krav, træer og bygninger stiller.

ID
(99) 99 04 23
Erstatter
Træer og huse
(99) 89 09 16
Udgave
2

Typiske skader

I byggeperioden kan tilstedeværelsen af træer på byggepladsen være en betydelig gene, og byggeaktiviteterne medfører ofte alvorlige skader på træerne i form af:

  • ødelæggelse af rodnet, bark eller grene
  • ødelæggelse af træernes vand- og næringssituation gennem ændring af terrænforhold og sammenpresning af jordbund.

Senere i bygningens driftsperiode kan beplantning med gamle, store træer medføre betydelige vedligeholdelsesudgifter eller direkte skader på bygningerne såsom:

  • revnedannelser
  • tilstopning af afløbsledninger
  • stormskader
  • begroninger.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.