Gå til hovedindhold

Træbaserede tagelementer – styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri

Afdækkede og opklodsede tagelementer

Træbaserede tagelementer skal have et passende lavt fugtindhold for at undgå vækst af skimmelsvampe og angreb af trænedbrydende svampe. Et lavt fugtindhold forudsætter, at der i hele byggeprocessen - fra fabrik til færdigt byggeri - træffes foranstaltninger, som forhindrer, at elementerne udsættes for unødvendig opfugtning. I dette erfaringsblad beskrives, hvor der kræves opmærksomhed under fabrikation, oplagring, transport og montering af træbaserede tagelementer. Billedet viser en stak omhyggeligt afdækkede og opklodsede tagelementer, men hvor fugt fra jorden alligevel har kunnet give anledning til skimmelsvampeangreb på det nederste element.

ID
(27) 06 06 30
Erstatter

Indledning

Anvendelse af præfabrikerede, træbaserede tagelementer muliggør blandt andet hurtig lukning af en bygning. For at undgå vækst af skimmelsvampe og angreb af trænedbrydende svampe skal tagelementerne beskyttes mod unødvendig opfugtning i hele processen – fra fabrik til ibrugtaget bygning. Allerede ved projekteringen af bygningen skal der tages stilling til mulige fugttekniske risici i hele processen. Dette indebærer stillingtagen til fx tidspunkt for elementlevering, tidspunkt for lukning af bygningen og eventuel anvendelse af affugtningsudstyr.

I [1] er omtalt en række generelle forhold til beskyttelse af let byggeri mod skadelig fugtpåvirkning i byggeprocessen. I dette blad er der specielt fokuseret på de fugtmæssige forhold i forbindelse med anvendelsen af tagelementer. Som angivet i boksen nedenfor kan elementerne være enten traditionelt ventilerede med en dampspærre af PE-folie eller uventilerede med en såkaldt „fugtadaptiv dampbremse“.

Vanddråber

Figur 1. Vanddråber på bunden af dampbremse og vækst af skimmelsvampe på forskallingsbrædder ved kanten af det nederste element, som omtales ved indledningsfoto.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.