Gå til hovedindhold

Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør

Fugt skade på gulv

Indledningsbilledet viser et fugtskadet gulv. Skaden er opstået, fordi dårligt isolerede varmerør er placeret på betonpladen uden en fugtspærre oven på denne. Gulvfladen er misfarvet og opbulet og endvidere er der kraftige rustangreb på varmerørene. Sådanne skader kan enten være forårsaget af byggefugt afgivet fra betonpladen eller af fugt opsuget fra de underliggende jordlag igennem et dårligt virkende kapillarbrydende lag. Fugtpåvirkningen på gulvbrædderne ville i øvrigt have været endnu kraftigere, hvis der oven på trægulvet havde været en diffusionstæt gulvbelægning som f.eks. en pvc- eller linoleumsbelægning. Dette erfaringsblad omhandler foranstaltninger ved reparation og nyt byggeri.

ID
(13) 98 09 24

To typiske skadetilfælde

I skadetilfældet vist på indledningsbilledet var de meget dårligt isolerede varmerør lagt direkte på betonpladen. Oven på varmerørene lå 75 mm mineraluldsisolering. Byggefugt og fugt opsuget igennem et dårligt virkende kapillarbrydende lag har sammen med varmerørene medført, at der i hulrummet over betonpladen har været så fugtigt, at varmerørene er angrebet af rust, og gulvbrædderne har optaget fugt. Gulvbrædderne har udvidet sig så meget, at de er kommet i spænd og er bulet op, hvilket har bevirket at beboerne har følt at gulvet "gyngede".

På figur 1 ses et andet fugtskadet gulv, hvor der oven på bræddegulvet var udlagt en diffusionstæt pvc-gulvbelægning. De helt uisolerede varmerør lå direkte på betonpladen, og en opbrydning af det 60-80 mm tykke betonklaplag af dårlig kvalitet viste, at der ikke fandtes et kapillarbrydende lag, men at udstøbningen var sket direkte på ler. Bulen i pvc-belægningen og skimmelsvampeangrebet skyldtes nedefra kommende fugt. Figur 2 viser terrændækkets opbygning. Formentlig var der tale om kapillært opsuget fugt, da gulvkonstruktionen havde været udskiftet to gange inden for de sidste fire år, hvorfor byggefugt næppe kan være skadevolderen.

I de her beskrevne tilfælde er fugt nedefra således på grund af varmerørene "fordampet op" i den øvre del af gulvkonstruktionen. Det kan i øvrigt bemærkes, at der i gulvet med pvc-belægningen var stor risiko for, at skaden kunne have udviklet sig til et egentligt svampeangreb i gulvbrædderne. Bemærk også at selv lakering af gulvet medfører en forøget risiko for at fugt "fanges" i gulvbrædderne.

pvc-belægning

Figur 1a. Bulet pvc-belægning.

Skimmelsvampeangreb

Figur 1b. Skimmelsvampeangreb på bagside af gulvbrædder.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.