Gå til hovedindhold

Tekniske installationer på flade tage – gennemføring i og montering på tagfladen

Flad tagflade med installationer

Uhensigtsmæssig placering af ventilations- og køleanlæg på flade tage er ofte årsag til indtrængende vand i tag og underliggende rum. Risikoen for vandgennemtrængning øges ved placering af gennemføringer i tagfladens stærkt vandbelastede områder, anvendelse af for lave inddækningshøjder og uhensigtsmæssigt udformede ben for installationerne. I erfaringsbladet gennemgås placering af tekniske anlæg og deres gennemføringer i flade tage. Principperne kan også anvendes ved fastgørelse af fx skilte og antenner. Indledningsbilledet viser en tagflade, hvor placering af nogle installationer vanskeliggør fagligt korrekt tagdækningsarbejde og vedligehold af tagfladen.

ID
(37) 09 12 16

Indledning

Ventilations- og køleaggregater placeres ofte på flade tage, som normalt er velegnede for både montering og efterfølgende vedligehold af anlæg. I den forbindelse etableres også gennemføringer i tagfladen for ventilationskanaler, rørledninger og kabler. For at sikre tagets tæthed skal placering af såvel tekniske anlæg som gennemføringer:

  • indarbejdes tidligst muligt i projekteringen,
  • disponeres hensigtsmæssigt på tagfladen.

Gennemføringerne skal planlægges og koordineres med hensyntagen til:

  • tagets udformning, vedligehold og afvanding,
  • korrekt udførelse af såvel tagdækning og -isolering som dampspærre og lufttætning.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.