Gå til hovedindhold

Teglbjælker i murværk – over vindues- og døråbninger

Knækket teglbjælke

Der ses ofte revner, afskalninger eller andre skader på murværk over vindues- og døråbninger. I mange tilfælde skyldes skaderne manglende forståelse for teglbjælkers funktion blandt såvel projekterende som udførende. I dette blad gennemgås både årsager til skaderne, og hvordan de undgås. Desuden beskrives metoder til udskiftning af skadede teglbjælker i eksisterende murværk. Herudover angives enkle grafer til dimensionering af teglbjælker samt en række detaljer. Billedet viser en teglbjælke, der knækkede, fordi understøtningen er fjernet inden bjælken har opnået den fornødne styrke.

ID
(21) 02 12 17

Indledning

I dette blad gennemgås nogle typiske skader på murværk (teglbjælker) over dør- og vinduesåbninger:

  • Vandrette revner
  • Revner ved hjørner af teglbjælke
  • Afskalninger
  • Vandindtrængning som følge af forkert monteret eller placeret fugtspærre (fx TB-rende, murpap).

En teglbjælkes funktion er at overføre kræfterne fra murværk (og eventuelt tag- og etagelast) over en åbning til murværket på hver side af en dør, et vindue eller anden åbning i en væg. Teglbjælken består normalt af en tegloverligger (figur 1) med en række påmurede skifter. Selve tegloverliggeren er typisk et slapt armeret eller forspændt skifte, der kun er bærende i kraft af de påmurede skifter og vedhæftningen i fugerne. Overliggeren optager trækspændingerne i den bjælke som opbygges, når der påmures en række skifter. Mange fejl skyldes manglende forståelse for teglbjælkens funktion – og deraf følgende forkert projektering og/eller udførelse.

En tegloverligger

Figur 1. En tegloverligger består af slapt eller forspændt armering, som er placeret midt i skiftet i fræsede riller og udfyldt med en tyndtflydende mørtel.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.