Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger

Erfaringsblad
(37) 17 11 25

Indhold

  • Indledning
  • Inddækningshøjde
  • Dampspærre og tagmembran
  • Tilslutning til formur (skalmur)
  • Puds på isolering
  • Let væg
  • Beton
  • Tagterrasser
  • Grønne tage
  • Afslutning

I de senere år er der i flere tilfælde konstateret vandindtrængen og materialenedbrydning, hvor tagmembraner støder til ydervægge. Dvs., at der har manglet inddækninger, at de har været for lave eller har været uhensigtsmæssigt projekteret eller udført. I dette blad redegøres der for højder og montering af inddækninger, når tagmembraner sluttes til forskellige typer ydervægge. Det påpeges, at i varme tage opnås der lufttæthed i tagkonstruktionen, når der sker en sammenklæbning af tagmembranen og dampspærren, der er ført op ad væggen. På billedet ses en facadepuds, som er nedbrudt som følge af vand- og frostpåvirkning, fordi tætningen fejlagtigt er forsøgt opnået uden inddækning, men blot med en fugemasse mellem facadepuds og tagmembran.

Indledning

Hvor en tagmembran støder op mod en ydervæg, skal tilslutningen ske med en korrekt udformet inddækning for at undgå vandindtrængen. I dette BYG-ERFA blad omtales membraners tilslutning til formure (skalmure), puds på udvendigt isoleret murværk/beton samt til lette vægge. Membraners tilslutning til døre på tagterrasser samt tilslutning af membraner på grønne tage omtales kort.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger - side 1 Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger - side 2