Gå til hovedindhold

Tag-på-tag-løsninger

Metaltag lagt på gammelt bølgeeternittag

Metaltag lagt på gammelt bølgeeternittag med for lav taghældning og med mangelfuldt udført tagfod.

Dette erfaringsblad beskriver de byggetekniske problemer med tagrenoveringer, hvor den ny tagdækning lægges oven på en anden eksisterende tagdækning, herunder utilsigtet asbestforurening, utætheder, utilstrækkelig ventilation og underdimensionerede konstruktioner.

ID
(47) 23 03 19

Indledning

Tagudskiftninger er typisk den mest omkostningstunge renovering, der udføres på en bygning. Ud over udgifterne til håndværkere og materialer er der også udgifter til fx stilladsleje. Det frister mange bygningsejere til at lægge ny tagdækning oven på den eksisterende. Disse tag-påtag- løsninger markedsføres i nogle tilfælde uden oplysning om mulige problemer. Erfaringsbladet beskriver en række af de problemer, som forekommer med løsningerne, herunder asbestforurening.

Problemer ved tag-på-tag-løsninger

Eksempler på forekommende problemer ved tag-på-tag-løsninger er:

 • Forkert vandafledning fra eksisterende tagdækning anvendt som undertag: 1
  ved ovenlysvinduer, kviste, skorstene mv.
  under/omkring fastgørelser af nye afstandslister igennem underliggende tagdækning/undertag
  - ​​​​​​​ved rørgennemføringer og aftræk
 • Utæthed i eksisterende tagdækning anvendt som undertag på grund af:
  - tidligere utætheder 2
  - nye utætheder når det gennembores ved montering af nye afstandslister og lægter.
 • Opfugtning i tagrummet på grund af nedsat ventilation. 3, 4
 • Tagrender som er placeret for lavt.
 • Taghældninger som er for lave.
 • Manglende udbedring af underliggende skader, fx råd eller skimmel.
 • Asbestholdige tagplader i den eksisterende tagdækning efterlades, hvilket kan give sundhedsmæssige problemer.
 • Arbejdsmiljøproblemer og forurening af omgivelser ved tilpasninger til kviste, ovenlysvinduer mv. i eksisterende asbestholdig tagdækning.
 • Manglende rentabilitetsberegning af efterisolering.
 • Øget egenvægt af tagdækningen med risiko for deformation og svigt, fx på bjælker over vinduespartier. 5
 • Manglende fastgørelse.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.