Tæthedsprøvning af olieudskillere

Indhold

  • Indledning
  • Tæthedsprøvning
  • Prøvetid og forudsætninger
  • Brønde med eftermonterede alarmer
  • Placering af afspærringer
  • Normens krav
  • Normal procedure for tæthedsprøvning med vand

I forbindelse med at en række kommuner har foretaget systematisk tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere, er der konstateret utætheder i 20-50 % af udskillerne.

Der er konstateret mange utætte olieudskillere etableret før 1980 i forbindelse med vaskeanlæg og påfyldningspladser i områder med tung trafik.

I dette erfaringsblad gennemgås en række praktiske problemer i forbindelse med tæthedsprøvningen. Desuden vejledes i, hvordan fx entreprenører og kloakmestre kan udføre tæthedsprøvning af olieudskillere ved brug af vand.

Indledning

Brønde til olie- og benzinudskillere skal i henhold til miljølovgivningen [1] [2] jævnligt tæthedsprøves som angivet i DS 455 [3]. Det har vist sig vanskeligt at opnå pålidelige resultater ved tæthedsprøvninger baseret på DS 455.

I det følgende foreslås, hvordan prøvningen alternativt kan gennemføres i praksis.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tæthedsprøvning af olieudskillere - side 1 Tæthedsprøvning af olieudskillere - side 2