Gå til hovedindhold

Tæthedsprøvning af olieudskillere

Værkstedsplads med olieudskiller

I forbindelse med at en række kommuner har foretaget systematisk tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere, er der konstateret utætheder i 20-50 % af udskillerne. Der er konstateret mange utætte olieudskillere etableret før 1980 i forbindelse med vaskeanlæg og påfyldningspladser i områder med tung trafik. I dette erfaringsblad gennemgås en række praktiske problemer i forbindelse med tæthedsprøvningen. Desuden vejledes i, hvordan fx entreprenører og kloakmestre kan udføre tæthedsprøvning af olieudskillere ved brug af vand.

ID
(50) 06 12 06

Indledning

Brønde til olie- og benzinudskillere skal i henhold til miljølovgivningen [1] [2] jævnligt tæthedsprøves som angivet i DS 455 [3]. Det har vist sig vanskeligt at opnå pålidelige resultater ved tæthedsprøvninger baseret på DS 455. I det følgende foreslås, hvordan prøvningen alternativt kan gennemføres i praksis.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.