Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Samling mellem svømmebassin og dæk over ingeniørgang

Utæt samling

Problem: Samlingen mellem bassinvæg og dæk over ingeniørgangen er meget hyppigt det sted, hvor de største problemer opstår. Utætheder og deraf følgende betonskader skaber efter kort tid store problemer. Mange anlæg er udformet sådan, at der er tale om en egentlig fuge eller et støbeskel mellem væg- og dækkonstruktion. Ofte baseres vandtætheden af bassinvæggen på betonens tæthed, hvorimod dækkets tæthed opnås med en fugtmembran på dækkets overside. Som regel er der udført en form for fugetætning mellem membran og bassinvæg. Fugens tæthed er hyppigt langtfra tilstrækkelig.

ID
(42) 89 04 16