Utætte svejsefuger i PVC-beklædninger i vådrum

Erfaringsblad
(43) 84 07 15 (annulleret)

Problem: I vådrum beklædt med PVC-banevarer på gulv og vægge kan det ske, at svejsefuger bliver utætte. Utæthederne opstår, hvis de uundgåelige trækspændinger i PVC-beklædningerne ikke kan optages i svejsefugerne, enten fordi disse er uhensigtsmæssigt placeret, eller fordi trådsvejsningen er for dårligt udført, eller på grund af forkert materialevalg. Den dårlige trådsvejsning skyldes ofte, at de udførende ikke er specialuddannede til dette arbejde, og heller ikke råder over det rette værktøj. Utæthederne kan medføre alvorlige følgeskader, især ved undergulve af træbaserede materialer på træbjælkelag.

Erfaringsbladets sider

Utætte svejsefuger i PVC-beklædninger i vådrum - side 1 Utætte svejsefuger i PVC-beklædninger i vådrum - side 2