Gå til hovedindhold

Trænedbrydende svampe – forekomst i bygninger

Brunmuld, hvidmuld og gråmuld

Mere end 30 svampearter kan nedbryde træ i byggeri – og hver art har sine foretrukne vækstbetingelser og særlige kendetegn. I dette erfaringsblad gennemgås forskellige nedbrydningsformer, og hvor der er risiko for svampeangreb. Bladet henvender sig især til håndværkere og byggetekniske rådgivere, som har behov for at kunne skelne mellem alvorlige skader, som kræver særlig teknisk bistand, og mindre alvorlige angreb samt hvordan der vælges en reparationsmetode, tilpasset svampeangrebets art og omfang. Billedet viser brunmuld (A), hvidmuld (B) og gråmuld (C). Dette blad indgår i en serie erfaringsblade om undersøgelser og reparation af skader efter biologiske angreb.

ID
(29) 03 12 19
Emneord

Indledning

Når svampe angriber træ – i bygninger eller i naturen – resulterer det ofte i, at træet mister styrke samt ændrer form og farve. Hvorvidt det sker, afhænger af svampearten og de klimatiske betingelser.

Råd og svamp

Nogle svampearter behøver mange år for at forårsage væsentlig svækkelse af træet. Den karakteristiske tilstand, som denne langvarige nedbrydning forårsager, betegnes "råd". Andre svampearter kan derimod under gunstige betingelser på kort tid forårsage en omfattende svækkelse. Den karakteristiske nedbrydning, der herved opstår, betegnes som "svamp". Nogle trænedbrydende svampearter (fx Gul Tømmersvamp og Tåresvamp) kan – afhængig af de klimatiske betingelser – forårsage både råd- og svampeskader.

Det nedbrudte træs udseende

En svampeart bestemmes traditionelt ud fra dens frugtlegeme. Da trænedbrydende svampe kun sjældent danner frugtlegemer i bygninger, må artsbestemmelse i forbindelse med bygningsundersøgelser derfor have hovedvægt på andre karakteristika. Nøjagtig bestemmelse af nedbrydende svampe i trækonstruktioner kræver i de fleste tilfælde mikroskopiske undersøgelser. Selv erfarne mikrobiologer indleder dog altid med en visuel, makroskopisk undersøgelse af træprøven eller svampematerialet og en lokalisering af, hvor i bygningen prøven er udtaget. Dette giver et godt fingerpeg om, hvilke svampearter det kan dreje sig om.

Normalt er nedbrydningen godt i gang med ganske tydelige tegn. Men det kan være vanskeligt at bestemme nedbrydningsformen, hvis nedbrydningen er frisk og skaden ikke er særlig fremskreden. Der findes tre forskellige former for trænedbrydning: brunmuld, hvidmuld og gråmuld.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.