Trænedbrydende svampe – forekomst i bygninger

Erfaringsblad
(29) 03 12 19
Emneord

Indhold

 • Indledning
  • Råd og svamp
  • Det nedbrudte træs udseende
 • Brunmuld
 • Hvidmuld
 • Gråmuld
 • Frugtlegemer
 • Trænedbrydning indendørs
 • Trænedbrydning udendørs – over jord og vand
 • Trænedbrydning udendørs – i kontakt med jord og vand
 • Eksempler på brun- og hvidmuldsvampe
 • "Råd og "Svamp"

Mere end 30 svampearter kan nedbryde træ i byggeri - og hver art har sine foretrukne vækstbetingelser og særlige kendetegn. I dette erfaringsblad gennemgås forskellige nedbrydningsformer, og hvor der er risiko for svampeangreb. Bladet henvender sig især til håndværkere og byggetekniske rådgivere, som har behov for at kunne skelne mellem alvorlige skader, som kræver særlig teknisk bistand, og mindre alvorlige angreb samt hvordan der vælges en reparationsmetode, tilpasset svampeangrebets art og omfang. Billedet viser brunmuld (A), hvidmuld (B) og gråmuld (C). Dette blad indgår i en serie erfaringsblade om undersøgelser og reparation af skader efter biologiske angreb.

Indledning

Når svampe angriber træ – i bygninger eller i naturen – resulterer det ofte i, at træet mister styrke samt ændrer form og farve. Hvorvidt det sker, afhænger af svampearten og de klimatiske betingelser.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Trænedbrydende svampe – forekomst i bygninger - side 1 Trænedbrydende svampe – forekomst i bygninger - side 2