Gå til hovedindhold

Stormskader på murede vægge

Stormskadet gavltrekant

Ødelagte gavltrekanter er blandt de hyppigst forekommende stormskader på murede vægge. Her ses en gavltrekant udført som 1/2-stens mur, der er væltet ind mod gavlspæret under en storm. En utilstrækkelig fastholdelse af gavltrekanten har reduceret bæreevnen, og den meget kraftige vindlast har fremkaldt brud i væggen. I dette BYG-ERFA blad omtales de almindeligste stormskader på murede vægge. Med hensyn til murværk under opførelse henvises der til BYG-ERFA blad (21) 92 06 01 Afstivning af murværk under opførelse.

ID
(21) 99 05 31
Erstatter
Udgave
2

Skadesårsager

De fleste stormskader på bygninger sker på tagkonstruktioner med lette tagbeklædninger. Men også mange ydervægge beskadiges under kraftige storme. Skaderne opstår især på vægfelter, hvor en del af fastholdelsen mangler eller svigter. Det kan f.eks. skyldes mangelfuld udførelse, stormskader på tagkonstruktionen, korroderede bindere mellem formur og bagmur, eller at bygningen er under opførelse.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.