Gå til hovedindhold

Stormskader på murede gavltrekanter

Parcelhus med ødelagt gavltrekant

Mange gavltrekanter suges ud eller trykkes ind under kraftige storme - ofte fordi de ikke er blevet ordentligt fastgjort til tagkonstruktionen. Dette blad præsenterer nogle skader fra decemberstormen i 1999, de konstaterede fejl og mangler samt nogle metoder til fastholdelse. Billedet viser et hus, hvis gavltrekant af helstensmurværk blev suget ud under stormvejret. Tagsten og lægter var nye, men der var ikke tegn på at gavltrekanten havde været fastgjort til konstruktionen. De oprindelige lægter har formentlig haft forbindelse til gavltrekanten, men i forbindelse med tagudskiftningen er fastgørelsen ikke blevet retableret.

ID
(21) 01 10 03

Indledning

I stormvejr påvirkes ydervægge og tagflader af både sug og tryk. Den samlede vindpåvirkning som en gavltrekant skal dimensioneres for (sug på ydersiden plus tryk på indersiden - og omvendt) er typisk ca. 1 kN/m2 (100 kg/m2), men ved meget udsat beliggenhed kan den nærme sig 2 kN/m2 (200 kg/m2).

Gavltrekanter er ofte utilstrækkeligt fastholdte - enten på grund af ubetænksomhed eller uvidenhed. Gavltrekanter skal fastholdes langs begrænsningslinjerne (dvs. kanterne som vist på figur 7). Gavltrekanten skal således være fastholdt til en stabil tagkonstruktion (nær tagfladernes planer) og til en stabil loftskive. Fastholdelserne skal kunne optage såvel tryk- som trækkræfter. 

En stabil tagkonstruktion består som regel af spær og taglægter samt en afstivning med vindkryds eller pladebeklædning i tagfladerne. En stabil loftskive består som regel af spærfødder og loftforskalling samt en afstivning med fx vindkryds eller pladebeklædning. Herudover forudsættes at såvel tagkonstruktionen som loftskiven forankres til de afstivende vægge, så de vandrette kræfter kan overføres hertil og videre til fundamenterne.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.