Gå til hovedindhold

Store træspær – tværafstivning af tagkonstruktioner

kollapset tag

Manglende tværafstivning af spærene i store tagkonstruktioner, særligt ved anvendelse af spær med løs top som vist i figur 3, har de senere år resulteret i flere tilfælde, hvor tage på både supermarkeder og staldbygninger er kollapset, eller har fået store deformationer. Omkostningerne til udbedring har været meget betydelige, og samtidig har der været stor risiko for personskade og tab af menneskeliv. Det er derfor vigtigt, at alle parter, der er involveret i byggeprocessen, er opmærksomme på at sikre korrekt tværafstivning af hele tagkonstruktionen. Dette blad redegør for principperne for det afstivende system. Fotografiet er gengivet med tilladelse fra SBi, Aalborg Universitet København.

ID
(47) 17 03 07

Indledning

Tagkonstruktioner udført med træspær skal altid tværafstives for at kunne optage vind-, sne- og egenlaster. Kravene til afstivningssystemet er givet i Eurocode 5 [1] og det tilhørende danske nationale anneks [2]. Baggrunden for kravene er beskrevet i [4, 5]. Tværafstivning af tagkonstruktioner har to formål. Den skal sikre at:

  1. vandret vindlast på langs af bygningen kan optages og føres til facaderne, se figur 1.
  2. trykpåvirkede dele af spærene fastholdes mod udbøjning i den svage retning, se figur 2.

Sidstnævnte er meget vigtigt, fordi spær med stort spænd oftest udføres af blot 45 mm brede planker, som kræver betydelig tværafstivning for at kunne optage de store trykkræfter i spærhovederne og i de trykpåvirkede gitterstænger.

Skitse af lastoptagelse ved vindpåvirkning på langs

Figur 1. Lastoptagelse ved påvirkning fra vind på langs. Der er tryk i de røde elementer og træk i de grønne for den viste vindlast.

Skitse af lastoptagelse ved påvirkning fra sne og egenlast

Figur 2. Lastoptagelse ved påvirkning fra sne og egenlast og typisk udbøjning af spærene. Der er tryk i de røde elementer og træk i de grønne ved lodret last. Bemærk, at der ikke er nogen kræfter i trækbåndene.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.