Gå til hovedindhold

Statik i stabile småhuse

Stabilitet af småhus - manglende stormfasthed

Statiske beregninger danner grundlag for småhuses stormfasthed, der betyder, at tagspær ikke lægger sig ned, at tage ikke forskubbes eller afløftes, og at ydervægge ikke vælter, glider eller kæntrer. Dette BYG-ERFA blad omhandler det statiske system, de forekommende belastninger og deres optagelse i de stabiliserende bygningsdele. Andre BYG-ERFA blade redegør for Typiske svigt i småhuses stabilitet (29) 96 12 09, Konstruktioner i stabile småhuse (29) 96 12 11, Stabilisering af eksisterende småhuse (29) 96 12 12 samt Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton (29) 96 12 13.

ID
(29) 96 12 10

Beregningsformål

De statiske beregninger har til formål at sikre, at de optrædende kræfter, såvel lodrette som vandrette, kan optages hensigtsmæssigt af konstruktionerne og føres via fundamenterne til jorden. Påvirkningerne udgøres dels af tyngdekraftens virkning på de indbyggede materialer, dels af normbestemte belastninger svarende til brugen af konstruktionerne og endelig af naturlaster i form af vind- og snepåvirkning. De vandrette kræfter skyldes typisk vindpåvirkning, i sjældnere tilfælde den normbestemte massekraft, men også lodrette påvirkninger kan, på grund af konstruktionsudformningen, resultere i vandrette påvirkninger. De statiske beregninger skal på en logisk, overskuelig og sammenhængende måde følge kræfterne fra de påvirker bygningskonstruktionerne og hele vejen gennem alle samlinger og understøttende bygningsdele til de er overført til jorden.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.