Stabilisering af eksisterende småhuse

Erfaringsblad
(29) 96 12 12

Indhold

 • Indledende undersøgelser
  • Tilgængeligt projektmateriale
  • Eftersyn
  • Statiske beregninger
 • Stabilitetsforanstaltninger
  • Vurdering af risiko
  • Beslutningsgrundlag
 • Eksempler på stabilisering
  • Skråstag i mure
  • Murede gavltrekanter
  • Loftskiver

Vægrevner kan være et symptom på utilstrækkelig stabilitet. I forhold til tidligere byggepraksis er nutidens småhuse mindre robuste over for vindpåvirkning, idet bl.a. øgede isoleringskrav har fremmet anvendelsen af lette og spinkle konstruktioner. Dette BYG-ERFA blad redegør for, hvilke undersøgelser der bør foretages, inden man eventuelt iværksætter stabiliserende foranstaltninger, som bladet også bringer konkrete eksempler på. Fire andre erfaringsblade omhandler stabilitet: Typiske svigt i småhuses stabilitet (29) 96 12 09. Statik i stabile småhuse (29) 96 12 10. Konstruktioner i stabile småhuse (29) 96 12 11. Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton (29) 96 12 13.

Indledende undersøgelser

Er der en formodning om, at der er problemer med stabiliteten i et hus - f.eks. fordi der tilbagevendende opstår revnedannelser i indervæggene - må det undersøges, om huset har en formålstjenlig konstruktion. Undersøgelsen omfatter som minimum de følgende tre punkter:

 • Gennemgang af tilgængeligt projektmateriale, herunder eventuelle statiske beregninger.
 • Udførelse af et eftersyn, der omfatter klarlæggelse af den faktiske konstruktive opbygning af huset.
 • Gennemførelse af en statisk beregning for at undersøge om den konkrete opbygning er i overensstemmelse med normer og anvisninger.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.