Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse

Erfaringsblad
(49) 07 08 02

Indhold

 • Indledning
 • Korrosionskategorier og -klasser
 • Ståltyper
  • Lavtlegeret stål
  • Rustfrit stål
 • Korrosionsprocessen
 • Stål i kontakt med andre materialer
  • Murværk
  • Beton
  • Træ
  • Jord
 • Korrosionsbeskyttelse
  • Konstruktiv udformning
  • Lufttørring
  • Maling, belægning og bevikling
  • Metalliske belægninger
  • Katodisk beskyttelse
 • Kontrol og kvalitetssikring
 • Projektering

Det meste stål, som anvendes i byggeri, bliver korrosionsbeskyttet - og alligevel ses der ofte skader på de anvendte stålkonstruktioner. En væsentlig del af de konstaterede skader - og dermed også udbedring og vedligehold - kunne undgås, hvis de korrosionsforebyggende foranstaltninger inddrages allerede i projekteringen. I dette erfaringsblad gennemgås dels korrosionsprocessen og de ydre påvirkninger i forskellige miljøer dels andre bygningsmaterialers indvirkning på ståls holdbarhed. Herudover beskrives de enkelte ståltypers egenskaber og forskellige beskyttende foranstaltninger.

Indledning

For at undgå skader – og dermed betydelige omkostninger til udbedring og vedligehold – er det vigtigt, at der tidligst muligt i byggeprocessen vælges korrekt korrosionsbeskyttelse. Allerede på projekteringsstadiet skal:

 • korrosionsforholdene bedømmes,
 • behovet for korrosionsbeskyttelse fastlægges, fx ved at sammenholde ønsket levetid med korrosionspåvirkninger,
 • vælges den rigtige form for korrosionsbeskyttelse – eventuelt med sagkyndig bistand,
 • vælges, på hvilket niveau der ønskes kontrolleret i forbindelse med udførelsen,
 • sikres hensigtsmæssig adgang til vedligehold af korrosionsbeskyttelsen.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse - side 1 Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse - side 2 Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse - side 3 Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse - side 4