Gå til hovedindhold

Stålkonstruktioner – korrosionsbeskyttelse

Stålproduktion

Det meste stål, som anvendes i byggeri, bliver korrosionsbeskyttet - og alligevel ses der ofte skader på de anvendte stålkonstruktioner. En væsentlig del af de konstaterede skader - og dermed også udbedring og vedligehold - kunne undgås, hvis de korrosionsforebyggende foranstaltninger inddrages allerede i projekteringen. I dette erfaringsblad gennemgås dels korrosionsprocessen og de ydre påvirkninger i forskellige miljøer dels andre bygningsmaterialers indvirkning på ståls holdbarhed. Herudover beskrives de enkelte ståltypers egenskaber og forskellige beskyttende foranstaltninger.

ID
(49) 07 08 02
Erstatter

Indledning

For at undgå skader – og dermed betydelige omkostninger til udbedring og vedligehold – er det vigtigt, at der tidligst muligt i byggeprocessen vælges korrekt korrosionsbeskyttelse. Allerede på projekteringsstadiet skal:

  • korrosionsforholdene bedømmes,
  • behovet for korrosionsbeskyttelse fastlægges, fx ved at sammenholde ønsket levetid med korrosionspåvirkninger,
  • vælges den rigtige form for korrosionsbeskyttelse – eventuelt med sagkyndig bistand,
  • vælges, på hvilket niveau der ønskes kontrolleret i forbindelse med udførelsen,
  • sikres hensigtsmæssig adgang til vedligehold af korrosionsbeskyttelsen.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.