Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse

Indhold

 • Indledning
 • Korrosionskategorier og -klasser
 • Ståltyper
 • Korrosionsprocessen
 • Stål i kontakt med andre materialer Murværk
 • Korrosionsbeskyttelse
 • Kontrol og kvalitetssikring
 • Projektering

Det meste stål, som anvendes i byggeri, bliver korrosionsbeskyttet - og alligevel ses der ofte skader på de anvendte stålkonstruktioner.

En væsentlig del af de konstaterede skader - og dermed også udbedring og vedligehold - kunne undgås, hvis de korrosionsforebyggende foranstaltninger inddrages allerede i projekteringen.

I dette erfaringsblad gennemgås dels korrosionsprocessen og de ydre påvirkninger i forskellige miljøer dels andre bygningsmaterialers indvirkning på ståls holdbarhed.

Herudover beskrives de enkelte ståltypers egenskaber og forskellige beskyttende foranstaltninger.

 

Indledning

Figur 1. Korrosion af stål i atmosfæren som funktion af relativ luftfugtighed. Figuren forudsætter, at ståloverfladen ikke er forurenet med vandsugende salte (calciumchlorid kan fx give korrosion allerede fra cirka 30 % RF).

For at undgå skader – og dermed betydelige omkostninger til udbedring og vedligehold – er det vigtigt, at der tidligst muligt i byggeprocessen vælges korrekt korrosionsbeskyttelse.

Allerede på projekteringsstadiet skal:

 • korrosionsforholdene bedømmes,
 • behovet for korrosionsbeskyttelse fastlægges, fx ved at sammenholde ønsket levetid med korrosionspåvirkninger,
 • vælges den rigtige form for korrosionsbeskyttelse – eventuelt med sagkyndig bistand,
 • vælges, på hvilket niveau der ønskes kontrolleret i forbindelse med udførelsen,
 • sikres hensigtsmæssig adgang til vedligehold af korrosionsbeskyttelsen.

 

  Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

  Erfaringsbladets sider

  Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse - side 1 Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse - side 2 Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse - side 3 Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse - side 4