Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Smuldring af beton, udsat for aggressive gasser

Beton udsat for aggressive gasser

I betonnormen fremhæves det, at der forekommer særligt aggressive miljøer, for hvilke normen ikke foreskriver de forholdsregler, der kan tages for at sikre bestandigheden af betonen. I rådnetanke, gylletanke og kloakker ses undertiden skader, hvor beton smuldrer efter at have været udsat for aggressive stoffer. Erfaringen viser, at betonen smuldrer over beholderens væskestand, medens der ikke finder en synlig forvitring af betonen sted under beholderens væskestand. Derfor ledes opmærksomheden umiddelbart hen på tilstedeværelse af aggressive gasser. Kemisk analyse af biogas i rådnetanke med nævnte problem indicerer imidlertid ikke altid særlig aggressivitet. Fænomenet er især aktuelt for rådnetanke og gylletanke i forbindelse med udnyttelsen af biogas. Der er derfor to problemer: Hvordan repareres skaderne, og hvordan sikres holdbar beton i nye rådnetanke? Figur 1. Klasse A beton efter Basisbetonbeskrivelsen og "Storebæltsbeton" efter et ophold på ca. 4 måneder over væskestanden i en rådnetank. Ca. 2 mm af klasse A betonen er bortsmuldret, mens "Storebæltsbetonen" er upåvirket, dvs. miljøet i en rådnetank med biogasanlæg er særlig aggressivt.

Annulleret
16. marts 2023
ID
(50) 93 06 07