Gå til hovedindhold

Smuldring af beton, udsat for aggressive gasser

Beton udsat for aggressive gasser

I betonnormen fremhæves det, at der forekommer særligt aggressive miljøer, for hvilke normen ikke foreskriver de forholdsregler, der kan tages for at sikre bestandigheden af betonen. I rådnetanke, gylletanke og kloakker ses undertiden skader, hvor beton smuldrer efter at have været udsat for aggressive stoffer. Erfaringen viser, at betonen smuldrer over beholderens væskestand, medens der ikke finder en synlig forvitring af betonen sted under beholderens væskestand. Derfor ledes opmærksomheden umiddelbart hen på tilstedeværelse af aggressive gasser. Kemisk analyse af biogas i rådnetanke med nævnte problem indicerer imidlertid ikke altid særlig aggressivitet. Fænomenet er især aktuelt for rådnetanke og gylletanke i forbindelse med udnyttelsen af biogas. Der er derfor to problemer: Hvordan repareres skaderne, og hvordan sikres holdbar beton i nye rådnetanke? Figur 1. Klasse A beton efter Basisbetonbeskrivelsen og "Storebæltsbeton" efter et ophold på ca. 4 måneder over væskestanden i en rådnetank. Ca. 2 mm af klasse A betonen er bortsmuldret, mens "Storebæltsbetonen" er upåvirket, dvs. miljøet i en rådnetank med biogasanlæg er særlig aggressivt.

ID
(50) 93 06 07

Forslag til løsning

Anvendelse af beton til aggressiv miljøklasse efter Basisbetonbeskrivelsen vil normalt ikke sikre tilstrækkelig holdbarhed af beton i konstruktioner, hvor der ved rådningsprocesser produceres biogas, herunder hydrogensulfid H2S, svovlbrinte. Dette gælder både ved nykonstruktioner og ved reparation af beton, som er smuldret som følge af påvirkning fra hydrogensulfid.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.