Gå til hovedindhold

Typiske svigt i småhuses stabilitet

Småhuse

I de senere år har eftersyn af småhuse påvist utilstrækkelig stabilitet i et stort antal huse. Den forringede stabilitet er sjældent så alvorlig, at personsikkerheden er direkte truet, men ved gentagen, hård vindpåvirkning kan der dog ske en skadeudvikling, der i værste fald kan medføre kollaps. Dette første blad i en række erfaringsblade om småhuses stabiliserende system handler foruden om svigt også om forholdsregler mod fejl og forsømmelser. De øvrige BYG-ERFA blade i samme række er Statik i stabile småhuse (29) 96 12 10, Konstruktioner i stabile småhuse (29) 96 12 11, Stabilisering af eksisterende småhuse (29) 96 12 12 samt Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton (29) 96 12 13.

ID
(29) 96 12 09

Svigt i det stabiliserende system

Byggeskadefonden har ved mange af de gennemførte 5 års eftersyn af bygninger i en, halvanden og to etager fundet svigt i forbindelse med det stabiliserende system. I dette BYG-ERFA blad forstås ved det stabiliserende system alle de bygningsdele, der direkte eller indirekte påvirkes af vindlast af betydning. De mest almindeligt forekommende svigt er:

  • Utilstrækkelig afstivning og forankring af spærfag.
  • Utilstrækkelig fastholdelse og styrke af ydervægge.
  • Utilstrækkelig fastholdelse af murede gavltrekanter.
  • Utilstrækkelig stivhed af loftskive.
  • Utilstrækkelig styrke og fastholdelse af afstivende vægge.
  • Utilstrækkelige samlinger.

De konstaterede svigt skyldes ofte projekteringsfejl og mangelfuldt projektmateriale. I en del tilfælde kan svigtene tilskrives udførelsesfejl. En kendsgerning er det, at svigtene er til stede i det færdige byggeri i et betydeligt omfang. Forkert projektering og udførelse fører til, at kraftoptagelsen sker på en vilkårlig måde, således at bygningsdele overbelastes utilsigtet. Resultatet er skader i indervægge, revner og løse fliser i baderum, revner i gavle og revner langs forskellingen mellem tagstenene og gavlmuren.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.