Typiske svigt i småhuses stabilitet

Erfaringsblad
(29) 96 12 09

Indhold

 • Svigt i det stabiliserende system
 • Småhusreglement/anvisninger
 • Projekteringsfejl
 • Mangelfuldt projektmateriale
 • Udførelsesfejl
 • Revnedannelser
 • Utilstrækkelig afstivning og forankring af spærfag
 • Utilstrækkelig fastholdelse og styrke af ydervægge
 • Utilstrækkelig fastholdelse af murede gavltrekanter
 • Utilstrækkelig stivhed af loftskive
 • Utilstrækkelig styrke og fastholdelse af afstivende vægge
 • Utilstrækkelige samlinger
 • Kvalitetssikring
  • Projektering
  • Projektgranskning
  • Produktion
  • Udførelse
  • Direkte indsats
  • Eftersyn og kontrol

I de senere år har eftersyn af småhuse påvist utilstrækkelig stabilitet i et stort antal huse. Den forringede stabilitet er sjældent så alvorlig, at personsikkerheden er direkte truet, men ved gentagen, hård vindpåvirkning kan der dog ske en skadeudvikling, der i værste fald kan medføre kollaps. Dette første blad i en række erfaringsblade om småhuses stabiliserende system handler foruden om svigt også om forholdsregler mod fejl og forsømmelser. De øvrige BYG-ERFA blade i samme række er Statik i stabile småhuse (29) 96 12 10, Konstruktioner i stabile småhuse (29) 96 12 11, Stabilisering af eksisterende småhuse (29) 96 12 12 samt Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton (29) 96 12 13.

Svigt i det stabiliserende system

Byggeskadefonden har ved mange af de gennemførte 5 års eftersyn af bygninger i en, halvanden og to etager fundet svigt i forbindelse med det stabiliserende system. I dette BYG-ERFA blad forstås ved det stabiliserende system alle de bygningsdele, der direkte eller indirekte påvirkes af vindlast af betydning. De mest almindeligt forekommende svigt er:

 • Utilstrækkelig afstivning og forankring af spærfag.
 • Utilstrækkelig fastholdelse og styrke af ydervægge.
 • Utilstrækkelig fastholdelse af murede gavltrekanter.
 • Utilstrækkelig stivhed af loftskive.
 • Utilstrækkelig styrke og fastholdelse af afstivende vægge.
 • Utilstrækkelige samlinger.

De konstaterede svigt skyldes ofte projekteringsfejl og mangelfuldt projektmateriale. I en del tilfælde kan svigtene tilskrives udførelsesfejl. En kendsgerning er det, at svigtene er til stede i det færdige byggeri i et betydeligt omfang. Forkert projektering og udførelse fører til, at kraftoptagelsen sker på en vilkårlig måde, således at bygningsdele overbelastes utilsigtet. Resultatet er skader i indervægge, revner og løse fliser i baderum, revner i gavle og revner langs forskellingen mellem tagstenene og gavlmuren.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.