Skybrud og sikring af bygninger

Erfaringsblad
(99) 14 12 31
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Hvem har ansvar for hvad?
 • Forundersøgelser
  • Ejendommens beliggenhed – ud fra kort og terræn
  • Tidligere oversvømmelser
  • Kloak- og afløbstegninger
  • Terræn og udearealer
  • Klimaskærmen
  • Kælderindretning og anvendelse
 • Muligheder for skybrudssikring
  • Terrænfald
  • Udvendige kældernedgange, nedkørselsramper, lyskasser, døre
  • Nedkørselsramper
  • Lyskasser og ventilationsåbninger
  • Vinduer og åbninger tæt på terræn
  • Adgangsdøre
  • Flade tage
  • Fugtfølsomme installationer
  • Fugtfølsomme aktiviteter og oplagring
  • Byggematerialer
 • Andre erfaringsblade med omtale af relevans for skybrud og monsterregn

Stadigt flere skybrud øger risiko for oversvømmelser af regn- og spildevand i særligt udsatte områder – og dermed indtrængning af vand i bygninger. Skaderne kan begrænses gennem målrettede foranstaltninger – fx ændring af bygninger og terræn samt effektivt beredskab – som sikrer bygninger mod fugtskader. Ud over kommunale aktiviteter med klimatilpasningsplaner og renoveringer af fælles afløbsanlæg kan den enkelte bygningsejer også bidrage til at sikre bygningen mod indtrængende vand fra terræn og afløb. I erfaringsbladet beskrives nogle enkle foranstaltninger, som kan reducere risiko for vandskader i bygningen – herunder skader som følge af overbelastede nedløbsrør og regnvandsafløb.

Indledning

Den enkelte bygningsejer kan bidrage til sikring af bygninger og inventar mod vandskader, der – som følge af kraftig nedbør – medfører oversvømmelse fra:

 • ejendommens afløbssystem,
 • det omgivende terræn,
 • det offentlige afløbssystem.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Skybrud og sikring af bygninger - side 1 Skybrud og sikring af bygninger - side 2 Skybrud og sikring af bygninger - side 3 Skybrud og sikring af bygninger - side 4